Определение №60385/22.06.2021 по дело №1640/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  7

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №60385

  гр. София, .22.06.2021г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на първи юни през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

  изслуша докладваното от съдия Николова т.д. № 1640 по описа за 2020г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Д. Г. Г., в качеството на ЕТ „Т. Г. – Тера – Д. Г.“ срещу решение №92/13.04.2020г. по в.т.д.№743/2019г. на Варненски апелативен съд, Търговско отделение, в частта, с която след частична отмяна на решение №89/13.06.2019г. по т.д. №47/2019г. на Добрички окръжен съд, Търговско отделение, касаторът е осъден да заплати на „Агрокемикъл“ ЕООД сумата от 95 166 лв., представляваща обезщетение за забавено плащане на продажната цена за доставени препарати за растителна защита, торове и семена в периода 03.08.2015г. – 21.09.2017г., на основание чл.86 от ЗЗД.

  В касационната жалба се сочи, че обжалваното решение е неправилно поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Основното оплакване касае некредитирането от въззивния съд на свидетелските показания на Й. Й.. Касационният жалбоподател излага доводи, че въззивният съд не е приложил разпоредбата на чл.172 от ГПК само спрямо ангажирания от нея свидетел, но не и спрямо свидетеля Е. Б., която е служител на ищеца и е икономически зависима от него. Счита за неправилна преценката на съда да не кредитира показанията на свидетеля Й. поради липсата на уговорен падеж в издадените от ищеца данъчни фактури. Поддържа още наличието на превратно и необосновано тълкуване от съда на извънпроцесуалното поведение на ищеца, който през годините на трайни търговски отношения между страните не е преустановявал доставката на стоки, нито е отправял претенции за забавено изпълнение, въпреки, че ответникът винаги е заплащал задълженията си значително време след доставките. Изразява несъгласие с констатацията на въззивния съд, че за установяване на възраженията си е ангажирал само свидетелските показания на Й.. Счита, че доказателства за верността на твърденията му съставляват също приетата по делото съдебно – счетоводна експертиза и извънпроцесуалното поведение на ищеца. Моли за отмяна на съдебния акт. Претендира и присъждане на разноски.

  В изложението по чл.284, ал.3, т.1 от ГПК касационният жалбоподател поддържа основанията по чл.280, ал.1, т.3 и ал.2, пр.3 от ГПК за достъп до касация. Сочи като обуславящи въпросите: 1/ Длъжен ли е съдът да анализира показанията на всички свидетели по делото през призмата на чл.172 от ГПК или разполага със свободна преценка да приложи тази норма спрямо показанията на някои от свидетелите?; 2/ Когато съдът е установил, че свидетел е дал противоречиви показания за едни и същи факти по друго дело, следва ли съдът да кредитира показанията за същите факти, а и в останалата им част, дадени пред него?; 3/ Когато съдът установи, че в показанията на свидетеля има противоречия, но ги оцени като несъществени, длъжен ли е да изложи мотиви защо ги определя като такива и какво влага съдебният състав в понятието „несъществени“ с оглед предмета на спора?; 4/Когато съдът анализира показанията на даден свидетел за преценка на тяхната достоверност, длъжен ли е да вземе предвид отговорите на всички зададени му въпроси или следва да съобрази само тези, които са непосредствено свързани с предмета на спора по делото?; 5/ Когато съдът анализира показанията на повече от един свидетел, кои следва да имат превес – тези, в които свидетелят излага пред съда лично възприети от него факти и обстоятелства от предмета на спора, или тези, в които свидетелят излага пред съда предположения, догадки и принципни въпроси, но на практика не е възприел лично никакви факти, касаещи предмета на спора?; 6/ Длъжен ли е съдът да анализира и вземе предвид извънпроцесуалното поведение на ищеца, когато то противоречи на твърденията му като страна по делото? Поддържа, че въпросите са от значение за точното прилагане на закона и

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари