Определение №60385/04.11.2021 по дело №1536/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Липса на общ критерий, Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Друго

Анотация

Въпрос

При наличие на уговорена между страните арбитражна клауза, съгласно която пред арбитражен съд се разглеждат споровете, произтичащи от същия договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства и при наличие на предявен иск по реда на чл. 694, ал. 1 ТЗ, в рамките на производство по несъстоятелност на една от страните по договора следва ли да се прилага посочената арбитражна клауза или същата се явява неприложима към спорове във връзка с откритото производство по несъстоятелност на някоя от страните и кой е компетентния орган – държавният съд или уговорения арбитраж, относно произнасянето по спорния, в посоченото производство, въпрос между страните?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в състав:

Председател:
Елеонора Чаначева

Членове:
Росица Божилова, Васил Христакиев

разгледа в закрито заседание докладваното от съдията Христакиев ч. т. д. № 1536 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК, образувано по частна касационна жалба на ищеца „Селект Моторс Къмпани“ АД срещу въззивно определение на Софийски апелативен съд.

Ответникът ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД и синдикът на дружеството-жалбоподател не изразяват становище.

За да потвърди първоинстанционното разпореждане за частично прекратяване на производството, въззивният съд е приел, че предявените от ищеца, длъжник в открито производство по несъстоятелност), искове по чл. 694, ал. 1, т. 1 ТЗ имат за предмет вземания, установени със сила на пресъдено нещо съгласно арбитражно решение между страните, влязло в сила преди откриването на производството по несъстоятелност и не се основават на твърдения за настъпили след влизането на решението в сила нови обстоятелства, поради което спорът за съществуването им не може да бъде пререшаван.

Не са налице основания за допускане на касационното обжалване.

Очевидна неправилност по смисъла на чл. 280, ал. 2 ГПК е налице при установими от самите мотиви на въззивния съдебен акт нарушение или явна необоснованост. Очевидно неправилен е актът, постановен в противоречие със закона до степен, че съответната норма е приложена със смисъл, противоположен на действителното й съдържание, или е приложена несъществуваща или отменена норма, или грубо са нарушени правилата на формалната логика. Извън обхвата на очевидната неправилност остават хипотезите на неправилност поради неточно тълкуване и прилагане на закона, несъобразяване с практиката на Върховния касационен съд или с актове на Конституционния съд и на Съда на ЕС, неправилно установяване на приложимия закон, необсъждане на доказателствата в тяхната съвкупност и логическа връзка, неправилно установяване на фактите – в тези случаи допускането на касационно обжалване зависи от предпоставките по чл. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари