Определение №60384/25.06.2021 по дело №2206/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60384

  гр. София,25.06. 2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на пети май през две хиляди двадесет и първа година в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ : КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

  ЧЛЕНОВЕ : БОНКА ЙОНКОВА

  ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

  изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. № 2206/2020 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Магровик“ ООД със седалище в [населено място] срещу решение № 11545 от 15.07.2020 г., постановено по в. т. д. № 6068/2019 г. на Апелативен съд - София. С посоченото решение е потвърдено решение № 1654 от 25.09.2019 г. по т. д. № 1558/2018 г. на Софийски градски съд, с което е отхвърлен предявеният от „Магровик“ ООД против „Клеърмонт“ АД иск с правно основание чл.71 ТЗ за отмяна на решение по т.1 от дневния ред на заседание на Съвета на директорите на „Клеърмонт“ АД от 21.10.2016 г. за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл.195 ТЗ от 2 600 000 лв. на 4 000 000 лв.

  В касационната жалба се сочат основания по чл.281, т.3 ГПК за неправилност на обжалваното решение и се прави искане за неговата отмяна и за уважаване на предявения иск с присъждане на разноски. Касаторът поддържа, че изводът на въззивния съд за надлежно овластяване на Съвета на директорите да взема решения за ограничаване/изключване предимственото право на акционерите по чл.194, ал.1 ТЗ е необоснован и формиран в нарушение на закона. Излага доводи, че в чл.11 от устава на ответното дружество се съдържа единствено овластяване на Съвета на директорите за увеличение на капитала, включително по реда на чл.195 ТЗ, но няма изрично делегирано правомощие за ограничаване/изключване на предимственото право на акционерите. Развива съображения за липса на взето от Общото събрание на акционерите изрично решение за овластяване по чл.196, ал.3 ТЗ и твърди, че ответникът не е доказал достоверната дата на представения по делото протокол от 11.06.2012 г., с който се е домогвал да докаже съществуването на решение със съдържанието по чл.196, ал.3 ТЗ. Навежда оплакване, че въззивният съд се е произнесъл в противоречие с член 33, параграф 5 от Директива 2012/30/ЕС, приемайки, че решението на Общото събрание за овластяване на Съвета на директорите с правомощия да ограничава/изключва предимственото право на акционерите не подлежи на обявяване, след като националният закон - чл.196, ал.3 ТЗ не предвижда изискване за обявяването му. Позовава се и на съществени нарушения на съдопроизводствените правила по чл.235, ал.2 ГПК и чл.236, ал.2 ГПК при обсъждане на заявените с въззивната жалба оплаквания и доводи.

  С жалбата е представено изложение по чл.284, ал.3, т.1 ГПК, в което като значими за изхода на делото са посочени следните въпроси : „1. Ако с устава е дадено правомощие на СД на увеличава капитала по реда на чл.195 ТЗ, необходимо ли е изрично решение на ОСА за овластяване на СД да ограничава/изключва предимственото право на акционерите или е достатъчно решение на ОСА, с което се потвърждава овластяването с устава; 2. Възможно ли е след изменението на чл.196, ал.3 ТЗ със ЗИД на ТЗ - ДВ бр.66/2005 г., овластяването на СД с правото за ограничава/изключва предимственото право на акционерите да се извърши с устава на АД и с решение на ОСА, което потвърждава това овластяване; 3. Следва ли решението на ОСА за овластяване на СД с правото да ограничава/изключва предимственото право на акционерите да бъде обявено в ТР; 4. Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички възражения и доводи на страните, допустими и относими към предмета на спора, фактите, на които се основават, и доказателствата за тях; 5. Тогава, когато увеличаването на капитала по реда на чл.195 ТЗ се извършва от СД, необходимо ли е вземането на отделно решение за ограничаване/изключване на предимственото право на акционерите, придружено с доклад относно причините за ограничаването или

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари