Определение №60383/24.06.2021 по дело №281/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  №60383

  гр. София,24.06.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на шестнадесети март през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  при участието на секретаря

  като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова т.д. № 281 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 от ГПК.

  „Денков строй 94“ ЕООД обжалва решение № 12 075 от 12.10.2020 г. по т.д. 2434/19 г., Апелативен съд – София, ТО, 3 състав, в частта относно определената начална дата на неплатежоспособност на „Денков строй 94“ ЕООД – 31.12.2012 г.

  Излага съображения за наличие на отменително основание съгласно чл. 281, т. 3, пр. 2 от ГПК – нарушение на съществени съдопроизводствените правила. Излага обстоятелства, че е налице постановено по реда на чл. 290 от ГПК, решение от ВКС, с което са дадени указания за събиране на доказателства. Според касатора, въззивният съд не е изпълнил задълженията си, така както са посочени в решението на ВКС. Счита, че изследването на платежоспособността е с оглед хипотетични стойности съгласно задачата на вещото лице, а не съобразно счетоводните записвания. Счита, че не е извършил необходимия анализ и в съответствие с указанията на ВКС в отменителното решение. Не била назначена експертиза в съответствие с указанията на ВКС. Не били обсъдени релевантни факти, като например, че няма съдебно предявени вземания преди 2015 г.

  Излага съображения за наличие на основание съгласно чл. 281, т. 3, пр. 3 от ГПК, а именно необоснованост на съдебното решение. Счита, че липсват доказателства да се определи началната дата на неплатежоспособност преди 2017 г. Излага доводи за нарушение изискванията на чл. 202 от ГПК, като обсъди заключението на вещото лице в съответствие с останалите доказателства по делото. Освен това счита, че е извършено нарушение на правилата за доказателствената тежест, като е определил, че длъжникът следва да установи основанието и ликвидността на краткосрочните си вземания от трети лица, възникнали през 2016 г. Според жалбоподателя, доказателствената тежест следвало да бъде на молителя в производството. Отсъствала възможност кредиторът да се позове на неизпълнение към други кредитори. Нямало данни за спиране на плащанията на парично задължение с източник търговска сделка или правоотношение.

  Счита, че неправилно е приложен материалният закон – основание съгласно чл. 281, т. 3, пр. 1 от ГПК, като не са отчетени липсата на предпоставки за наличие на неплатежоспособност преди 2017 г. Липсвала предпоставката трайно неизпълнение на парично изискуемо задължение към 14.12.2016 г. С изплащането през 2016 г. , след и в резултат на приходите от продажбата на имотите, на всички изискуеми към датата на погасяване парични задължения на дружеството, състоянието на неплатежоспособност, ако било съществувало било заличено. Погрешно било извършено тълкуване и прилагане правилата на ЗЗД относно изискуемост на парично задължение и падеж на парично задължение. Въззивният съд не бил могъл да намери основание да обоснове тезата за настъпил падеж на задължение към банката на 14.12.2016 г. Поради това, според касатора, е потърсил начин да намери компромисно решение, бил приел 5 дневен срок за предупреждение за обявяване на предсрочна изискуемост на цялото задължение като самостоятелен акт на поставяне в забава от датата 20.12.2016 г. и то само за сумата 1 311 483,96 лв. Дори да било вярно, противоречало на чл. 20 от ЗЗД, съгласно което най-ранен момент на възникване на изискуемо и непогасено задължение била датата 20.12.2016 г, а не 31.12.2012 г.

  Не съществувало възможност преди 31.01.2017 г. дружеството да има задължение. Съществуването на неплатежоспособност нямало значение преди съдебното й установяване.

  С оглед анализа на данните, съдът следвало да е изправен пред „ситуативна“, а не „балансова“ начална дата на неплатежоспособност, т.е. дата, която се определя от конкретно събитие, което е безспорно доказано. Това било предсрочната изискуемост на кредита и датата на нейното настъпване 13.1.2017 г., а в краен случай 14.12.2016 г.

  Моли да се отмени решението и вместо него да се

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари