Определение №60383/30.12.2021 по дело №2473/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №60383

  ГР. София, 30 декември 2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България , трето гр. отделение, в закрито заседание на 10.11.21 г. в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

  ТАНЯ ОРЕШАРОВА

  Като разгледа докладваното от съдия Иванова гр.д. №2473/21 г., намира следното:

  Производството е по чл.288, вр. с чл.280 ГПК.

  ВКС се произнася по допустимостта на касационната жалба на „Булстрой”ЕООД, гр. Несебър срещу въззивното решение на Апелативен съд Бургас по гр.д. №192/20 г. и по допускане на обжалването. С обжалваното решение е уважен предявеният от Н. Г. и М. Г. срещу касатора иск по чл.26, ал.2, пр.5 ЗЗД като е прогласена нищожността на сключения между страните договор за покупко-продажба на право на строеж, оформен с нот. акт №66/4.05.2007 г., поради привидност на сделката.

  Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК срещу подлежащо на обжалване въззивно решение и е допустима.

  За допускане на обжалването касаторът се позовава на чл.280, ал.1,т.1 и ал.2 ГПК. Във връзка с осн. по чл.280, ал.1,т.1 ГПК са поставени три правни въпроса от предмета на спора, а по ал.2 се твърди недопустимост на решението поради липса на правен интерес като абсолютна процесуална предпоставка за правото на иск.

  На първо място според касатора във въззивното решение не е даден отговор на съществения за спора правен въпрос: Коя е сделката, която е прикрита от привидната такава и отговаря ли същата на условията за валидност?

  Във връзка с въпроса ВКС констатира, че в първоинстанционното решение, чийто диспозитив е възпроизведен с потвърдилото го въззивно решение, вероятно е допусната очевидна фактическа грешка. И двете инстанции по същество на спора са приели в мотивите си, че е предявен иск по чл.26, ал.2, пр.5 ЗЗД за признаване нищожността на договора за продажба на правото на строеж по нот. акт №66/2007 г., поради относителна симулация. Изрично в мотивите на първата инстанция, чиито изводи са споделени от въззивната по реда на чл.272 ГПК, е посочено, че привидността в случая се състои именно в това, че страните са се съгласили да изповядат договора за продажба на правото на строеж по определен начин, но не са имали волята да бъдат обвързани по този начин. В конкретния случай те са имали воля да постигнат последиците от договор за прехвърляне на право на строеж срещу задължение за строителство. Този извод не е отразен в диспозитива на решенията – първата инстанция е признала договора по нот. акт №66/07 г. за нищожен поради привидността му, без да посочи кой е прикритият договор, а втората инстанция е потвърдила първоинстанционното решение. Изложеното сочи на очевидна фактическа грешка/ОФГ/, която може да ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари