Определение №60382/21.06.2021 по дело №2125/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Какви са предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди на лице, извън кръга на лицата, определени с ППВС № 4/1961 год. и ППВС № 5/1969 год., причинени от смърт на близък?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, І т.о. в закрито заседание на двадесет и седми май през две хиляди двадесета и първа година състав:

Председател:
Дария Проданова

Членове:
Кристияна Генковска, Анжелина Христова

като изслуша докладваното от съдията Проданова т.д. № 2125 по описа за 2020 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационната жалба на „ДЗИ-Общо застраховане”ЕАД срещу Решение № 11699 от 27.07.2020 год. по гр.д.№ 1268/2020 год. на Софийски апелативен съд в тази негова част с която произнасяйки се по въззивната жалба на застрахователното дружество срещу Решение № 81 от 25.11.2019 год. по т.д.№ 76/2019 год., съдът я е приел за неоснователна.

В изложението по чл.284 ал.3 т.1 ГПК се сочат основанията по чл.280 ал.1 ГПК, т.1 и т.3 и по чл.280 ал.2 ГПК – хипотезата очевидна неправилност.

Ответникът по касация Г. В. И. е представила писмен отговор по реда и в срока на чл.287 ал.1 ГПК в който се съдържа становище за липса на предпоставки за допускане на касационен контрол.

Мотиви

Становището на настоящия съдебен състав по предпоставките за допускане на факултативния касационен контрол произтича от следното:

Братът на ищцата е починала в резултат на ПТП на 13.07.2014 год. Произшествието е настъпило по вина на водача на л.а. „Хонда” като Б. Б. е бил водач на насрещно движещ се автомобил м.”Фолксваген”. Няма спор, че застраховател по риска гражданска отговорност водача на л.а. „Хонда” е „ДЗИ-Общо застраховане”АД.

Твърдението по исковата молба на И. е, че смъртта на брат и е довела до изключителен срив за нея, тъй като била много близка с брат си и до няколко години преди това живели в общо домакинство. Израснали са заедно, живели са заедно и след неговия развод и макар той се преместил последната година да живее в Пловдивско, често се чували по телефона. Размерът на неимуществените вреди, които е претендирала е 30000 лв.

Първоинстанционният съд въз основа на събрани гласни доказателства за отношенията между ищцата и нейния брат, както и въз основа на заключението на назначената по делото психолого-психиатрична експертиза за последиците от смъртта му, е приел, че тя действително е претърпява вреди, които подлежат на обезщетяване със сумата 30000 лв. Сезиран с въззивната жалба на застрахователя, съставът на САС е приел, че тя е основателна за сумата над 20000 лв.

Твърдението на касатора-застраховател, съдържащо се в касационната жалба е, че събраните доказателства сочат на привързаност и близост между ищцата и нейния брат, но се касае за характерни отношения между близки роднини. Не е налице критерият за изключителност, въведен като предпоставка с ТР № 1/2016 год. на ОСГНТК на ВКС за уважаване на иска на лице, извън кръга на лицата посочени в Постановление № 4 от 25.V.1961 год. и Постановление № 5 от 24.ХІ.1969 год. на Пленума на Върховния съд.

В изложението по чл.284 ал.3 т.1 ГПК, касаторът сочи основанието по чл.280 ал.1 т.1 ГПК по отношение на въпроса: „Следва ли при присъждане на обезщетение за неимуществени вреди на лице, извън кръга на лицата, определени с ППВС № 4/1961 год. и ППВС № 5/1969 год., причинени от смърт на близък, съдът да установи изградената между тях трайна и дълбока емоционална връзка, заради съдържанието на която лицето търпи морални болки и страдания от смъртта на близкия, сравними по интензитет и продължителност с болките и страданието на най-близките, които да обуславят изключение от принципа за обезвреда на най-близките?”. Този въпрос касаторът свързва с противоречие с ТР № 1/2016 год. на ОСГНТК на ВКС.

Основанието по чл.280 ал.1 т.3 ГПК касаторът счита, че е налице по отношение на въпроса: „Приложима ли е разпоредбата на пар. 96

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

ИЗТОЧНИКВКС - линк към акта на страницата на съда
Дария Проданова е родена на 2 март 1957 г. в с. Дерманци, обл. Ловеч. Завършва „Право” в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 1982 г. В периода 1983-1984 г. е стажант-съдия в Софийския градски съд, а от 1985 до 1987 г. е младши съдия в Старозагорския окръжен съд. От 1989 г. до 1992 г. е съдия в Пети софийски районен съд, в периода 1992-1998 г. работи като съдия в Софийския градски съд, а от 1998 до 1999 г. е съдия в Софийския апелативен съд. От 1999 г. е съдия във Върховния касационен съд, като от 2012 г. е председател на Първо търговско отделение. На 14.01.2016 г. е избрана от ВСС за зам.-председател на Върховния касационен съд. Владее руски език.
0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари