Определение №60382/02.11.2021 по дело №1569/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Върховен касационен съд, I т. о., определение по ч. т. д. № 1569/2021 г., стр. 3/4

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60382

  София, 02.11.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в състав:

  Председател: Елеонора Чаначева

  Членове: Росица Божилова

  Васил Христакиев

  разгледа в закрито заседание докладваното от съдията Христакиев ч. т. д. № 1569 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК, образувано по частна жалба на Агенция по вписванията срещу определение на Софийски апелативен съд.

  Заявителят И. Д. не изразява становище по жалбата.

  С обжалваното определение апелативният съд е прекратил производството, като е приел за недопустима подадената от Агенция по вписванията жалба срещу решение на Софийски градски съд, с което по реда на чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ по жалба на заявителя е отменен отказ на длъжностно лице по регистрацията да се впишат промени на обстоятелства в търговския регистър по партидата на „Сигма СОД Секюрити“ ООД.

  Извода си за недопустимост на жалбата апелативният съд е обосновал със съображения, че производството за вписване в търговския регистър е охранително, следователно едностранно, поради което и независимо от въведената с изменението на чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ (ДВ, бр. 105 от 2020 г.) възможност за подаване на отговор срещу жалбата и за връчване на препис от решението на окръжния съд Агенцията по вписванията не е страна в производството, отмяната на отказа не засяга нейната правна сфера, поради което същата не е и легитимирана да обжалва постановеното по реда на чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ отменително решение на окръжния съд.

  Определението е правилно.

  По въпроса за легитимацията на Агенцията по вписванията да обжалва постановено по реда на чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ решение на окръжен съд за отмяна на отказ за вписване е формирана последователна практика на ВКС (ч. т. д. № 1250/2021 г., I т. о., ч. т. д. № 1603/2021 г., I т. о., ч. т. д. № 1292/2021 г., I т. о., ч. т. д. № 1641/2021 г., I т. о.), съгласно която регистърното производство по чл. 13 и сл. ЗТРРЮЛНЦ е охранително по смисъла на чл. 530 ГПК. Законодателят е възложил дейността по регистрация във връзка с вписванията, обявяванията и заличаванията в търговския регистър и в регистъра на юридически лица с нестопанска цел, на длъжностните лица по регистрацията към Агенция по вписванията, но с това се отнема единствено характеристиката му на съдебно, докато останалите белези на охранително производство – чл. 530 и сл. ГПК - са налице. Регистърното производство е безспорно и едностранно, започва по молба на оправомощено лице – чл. 13 и чл. 15 ЗТРРЮЛНЦ. Дейността на длъжностното лице по регистрацията е по проверка за спазване на изискванията на чл. 21 ЗТРРЮЛНЦ, като по свой почин има право ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари