Определение №60381/21.06.2021 по дело №1934/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

Касационното обжалване е допуснато поради съмнения за недопустимост на обжалвания съдебен акт, поради което не е формулиран касационен въпрос.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ,първо отделение, в закрито заседание на десети май, през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
РОСИЦА БОЖИЛОВА, ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

като разгледа докладваното от съдия Божилова т.д. № 1934/2020 год. и за да се произнесе съобрази следното :

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Д. А. В. – лично и като законен представител на малолетните си деца Н. С. В. и В. С. В., против решение № 264/28.01.2020 г. по т.д.№ 3761/2019 г. на Софийски апелативен съд, с което е обезсилено, като недопустимо, решение № 25/09.04.2019 г. по т.д.№ 82/2016 г. на Пернишки окръжен съд, в осъдителната му част, с която е уважен предявеният от касаторите против „Екофорсис„ ЕООД иск, с правно основание чл.125 ал.3 ТЗ и делото е върнато на същия съд, за произнасяне по обективно кумулативно съединени самостоятелни искове, с правни основания съответно чл.125 ал.3 ТЗ и чл.133 ал.1 ТЗ . Касаторите оспорват правилността на въззивното решение досежно извода на съда, че се касае за самостоятелно предявени отделни искове , вместо за един – с правно основание чл.125 ал.3 ТЗ, за стойността на припадащия се на съдружника и техен наследодател – С. В. В. - дружествен дял от капитала на „Екофорсис„ ЕООД, с оглед прекратяване качеството му на съдружник, поради смърт, настъпила 03.05.2016 г.– чл. 125, ал. 1, т. 1 ТЗ. Излагат съображения относно оценката на дружествения дял, съгласно чл.127 ТЗ, която следва, според тях, да включва и съответен процент от неразпределената печалба, отчетена като актив, съгласно ГФО за 2015 г.. Доводите във връзка с формирането на оценката в цялост, както и с оглед неуредени предходно от оставащия съдружник взаимоотношения с ищците – касатори – относно поемане дружествения дял на наследодателя, в качеството на съдружници, с оглед обхвата на касационното обжалване - ограничено до предпоставките за обезсилване на първоинстанционното решение, като постановено в разрив с диспозитивното начало в процеса, вкл. предвид формулирания петитум на исковете, целящ единствено уреждане имуществените отношения от прекратеното членство, са ирелевантни към настоящото произнасяне.

Ответната страна - „Екофорсис „ЕООД – не е взела становище по касационната жалба.

Мотиви

Върховен касационен съд, първо търговско отделение констатира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирана да обжалва страна и е насочена срещу валиден и допустим, подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

За да се произнесе, настоящият състав съобрази следното:

Ищците са предявили срещу „Екофорсис„ЕООД частичен иск, за сумата от 50 000 лева, при деклариран пълен размер на претенцията им – 221 000 лева, съизмерваща стойността на припадащия се на техния наследодател - съпруг и баща - С. В. В., като съдружник в „Екофорсис„ЕООД, дружествен дял, предвид прекратено, поради смъртта му на 03.05.2016 г. , качество на съдружник, съгласно чл. 125 ал.3 ТЗ вр. с чл. 125, ал. 1, т. 1 ТЗ. В стойността на дела включват и припадаща се част от неразпределена печалба на дружеството за предходни години. Независимо от заявени обстоятелства, че оставащият съдружник „Еко Булинвес” ЕООД незаконосъобразно е поел дела на починалия , без да покани наследниците , в случай че желаят, да поемат същия, ищците не обвързват с тях петитум, отделно от демонстрирания единствено имуществен интерес и съответно петитум за осъждане ответника да изплати стойността на дружествения дял на наследодателя им.

Първоинстанционният съд е разгледал и уважил единствено иск с правно основание чл.125 ал.3 ТЗ, като претендираната общо сума от 50 000 лева е разпределил, съобразно наследствените дялове на ищците, в размер на по 16 250 лева, макар сборувано присъденото да формира размер от 48 750 лева, вместо предявените 50 000 лева по частичния иск, предявен общо. Допълване на решението, обаче, ищците не са претендирали.

Въззивното производство е образувано

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари