Определение №60380/21.06.2021 по дело №2490/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Дали въззивният съд е съобразил относимостта на обвързващите подпомаганата страна и третото лице-помагач по спора мотиви към предявеното спорно право?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на десети юни през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА, АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като изслуша докладваното от съдия Генковска т.д. № 2490 по описа за 2020г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Я. И. С. срещу решение № 11986/14.09.2020 г. по гр.д. № 4118/2019 г. на Софийски апелативен съд, ГК, 12 състав, с което е потвърдено решение № 90/28.06.2019 г. по т.д. № 36/2019 г. на Софийски окръжен съд, Търговско отделение, III състав, за отхвърляне на предявения от касатора срещу „ДЗИ– Общо застраховане“ ЕАД иск с правно основание чл. 229 КЗ /отм./ за заплащане на сумата от 73 452,05 лв., съставляваща изплатено от Я. И. С. на увреденото лице „Дискавъри 2003“ ООД по изп. дело № 20181110400550 по описа на ДСИ при СРС застрахователно обезщетение по сключен между ЧСИ Я. С., с рег. № 794 на КЧСИ и „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД договор за застраховка „Професионална отговорност на частния съдебен изпълнител“ с полица № 212514224000001/21.03.2014 г., валидна от 22.03.2014 г. до 21.03.2015 г.

Касаторът поддържа, че решението е неправилно, както и че са налице предпоставките по чл.280, ал.1 ГПК, т.1, т.2 и т.3 и чл. 280, ал.2, пр.3 ГПК за допускане на касационно обжалване.

Ответникът „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД не изразява становище по касационната жалба.

Мотиви

Върховният касационен съд, Търговска колегия, I отделение, след като разгледа касационната жалба и извърши преценка на предпоставките по чл.280, ал.1 ГПК, констатира следното:

Кaсационната жалба е редовна - подадена е от надлежна страна, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт в преклузивния срок по чл.283 ГПК и отговаря по съдържание на изискванията на чл.284 ГПК.

За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е приел за безспорно установено, че ищецът Я. И. С., в качеството му на частен съдебен изпълнител, е бил застрахован при ответника „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД по задължителна застраховка „Професионална отговорност на частния съдебен изпълнител“ за периода от 22.03.2014г. до 21.03.2016г. по силата на застрахователна полица № 212514224000001/21.03.2014 г. и застрахователна полица № 212515224000001/05.03.2015 г. По изп. дело № 20137940400175 ЧСИ Я. С. е издал три възлагателни постановления от 21.07.2014г., с които е възложил на С. М. и „Био Еко Тех“ ЕООД движими вещи. Постановленията са отменени като незаконосъобразни с решения на СОС, съответно от 15.10.2015 г., 20.10.2015 г. и 04.01.2016 г. След постановяване на съдебните решения С. М. и „Био Еко Тех“ ЕООД, а впоследствие „Дискавъри 2003“ ООД, на което дружество вземанията са цедирани, са поискали от ЧСИ Я. С. да върне платената по отменените възлагателни постановления продажна цена. Съдебният изпълнител е върнал част от сумата, като невъзстановената част към 23.10.2017 г. възлиза в размер на 56 184,72 лв. С решение № 339/23.10.2017 г. по гр.д. № 430/2016 г. на СОС, влязло в сила на 24.02.2018г., ЧСИ Я. С. е осъден да заплати на „Дискавъри 2003“ООД на основание чл.74,ал.1 ЗЧСИ вр. чл.45 ЗЗД следните суми: 1/ сумата от 56 184,72 лв., от която 46 987,45 лв. представляват ДДС, възстановен по сметката на ЧСИ; 2/ мораторна лихва върху сумата 56 184,72 лв., натрупана в периода от 21.07.2014г. /датата на постановяване на отменените възлагателни постановления/ до 01.07.2016г. /датата на предявяване на иска/; 3/ сумата от 6 133,28лв. – съдебно – деловодни разноски. Решението е било постановено при участието на „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД като трето лице – помагач на страната на ответника. Присъдените с решението суми са били платени на ищцовото дружество от съдебния изпълнител на 29.05.2018г. С оглед на тази фактическа установеност и релевираните оплаквания от насрещните страни, въззивният съд

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари