Определение №60379/08.11.2021 по дело №2744/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  6

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60379

  София, 08.11.2021 година

  Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи октомври през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Соколова

  ЧЛЕНОВЕ: Светлана Калинова

  Гълъбина Генчева

  при секретар

  като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова

  гражданско дело № 2744 от 2021 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба с вх.№263510/23.04.2021г., подадена от А. Г. П. от [населено място], [община], чрез процесуалния му представител адв.С. К. от САК, срещу решение №260069, постановено на 12.03.2021г., от Софийския окръжен съд, ГО, II-ри въззивен състав по в.гр.д.№636/2020г., потвърждаващо решението на първоинстанционния съд в частта, с която А. Г. П. е осъден да заплати на Е. К. К. сумата от 3629.82 лв., представляваща припадащ му се съобразно квотата от правото на собственост дял от добив на дървесина, реализиран в съсобствена иглолистна гора в м.“Б.“ в землището на [населено място], [община], с площ от 32001 кв.м., представляваща имот №...., ведно със законна лихва върху нея, считано от предявяване на иска (02.02.2018г.) до окончателното ѝ изплащане.

  В изложението към касационната жалба се поддържа, че са налице предпоставки за допускане на касационно обжалване по смисъла на чл.280, ал.1, т.3 ГПК по следния материалноправен въпрос:

  Договаряли ли са във вреда на трето лице – Е. К., наследниците по закон на общия наследодател А. З. П. при сключване на споразумение с нотариална заверка на подписите от 08.12.2006г., с което са разпределили наследствените имоти, след като в официалните документи, издадени от Кметство [населено място] към момента на сключване на споразумението (удостоверение за наследници и смъртен акт на Е. И. П.) Е. К. не фигурира като наследник?

  Касаторът поддържа също така, че обжалваното решение е и очевидно неправилно, тъй като при определяне на размера на полагащата се на ищеца част от реализирания доход от добитата дървесина съдът неправилно е включил стойността на дървесина, добита от процесната гора през 2018г., която не е предмет на иска и доходът от нея не е реализиран от него. Излага съображения, че съгласно приетата по делото допълнителна съдебно-лесовъдска експертиза и заключението на в.л.Чапкънски, която съдът е предпочел при определяне размера на дохода, стойността на дървесината към момента на отсичането е разделена на два периода: А-период 2013-2014г. (процесния период), която е в размер на 14519.30 лв. и период Б – дървесината, добита през 2018г. (която не е предмет на иска) в размер на 3049.72 лв. Твърди, че доход от добитата през 2018г. не е реализиран от него, поради което не се и претендира с предявения иск.

  Ответникът по касационна жалба Е. К. К. не изразява становище ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари