Определение №60377/21.10.2021 по дело №2042/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно обезщетението на основание чл. 31, ал. 2 ЗС.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на единадесети октомври две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ГЕРГАНА НИКОВА

като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 2042 по описа на Върховния касационен съд за 2021 година на ІІ г. о. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК, във вр. с чл. 280 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационната жалба на Л. Х. Х. от [населено място], чрез пълномощника му адв. Ив. С., срещу въззивното решение № 260305 от 2.03.21 год. по гр. д. № 3057/21 год. на Пловдивския окръжен съд, с което е потвърдено първоинстанционното решение от 26.09.2020 год. по гр. д. № 3600/2019 год. на Пловдивския районен съд. С него касаторът е осъден да заплати на основание чл. 31, ал. 2 ЗС на Х. Л. Х. сумата 16 851 лв., представляваща обезщетение за лишаването му от ползване на 3/4 ид. ч. от посочените в решението съсобствени имоти в [населено място], за периода от 1.03.2016 год. до 1.03.2019 год., както и направените по делото разноски.

Касаторът поддържа становище за неправилност на въззивното решение поради нарушение на материалния и процесуалния закон и необоснованост на изводите, с искане за отмяната му и вместо това предявените срещу него искове бъдат отхвърлени. Претендира присъждане на направените разноски.

Ответникът по касационната жалба, ищец в производството – Х. Л. Х., чрез пълномощника му адв. Цв. Б., оспорва наличието на основания за допускане на касационното обжалване, респ. оспорва жалбата като неоснователна. Претендира присъждане на направените разноски, съобразно представения списък по чл. 80 ГПК.

Мотиви

Върховният касационен съд, в настоящият състав на ІІ г. о., като обсъди доводите на страните намира следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирана страна срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение, с оглед критериите по чл. 280, ал. 3 ГПК. Същата отговаря на изискванията на чл. 284 ГПК, като в приложеното изложение на основанията за допускане на касационно обжалване касаторът се позовава на тези по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК и чл. 280, ал. 2, предл. последно ГПК. За обосноваване на първото са формулирани въпросите: 1. „Има ли право съсобственикът да претендира заплащане на обезщетение по чл. 31, ал. 2 ЗС, когато сам се е отказал, респ.сам се е лишил от ползване на имота”, като се сочи противоречие с практиката на ВКС, обективирана в решение № 119 от 11.03.2009 год. по гр. д. № 3204/2008 год. на ІІ г. о. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 7 от 02.11.2012 г. по тълк. д. № 7/2012 г.
  Съставлява ли личното ползване на съсобствения имот само от един от съсобствениците необходима предпоставка за основателността на претенцията за обезщетение по чл. 31, ал. 2 ЗС или от значение е само обстоятелството, че той пречи на останалите съсобственици да ползват общата вещ?
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №21/26.02.2021 по дело №2029/2020
  За задълженията на въззивната инстанция да обсъди всички доказателства, а не избирателно, само тези, които обслужват определена теза, да се произнесе в рамките на въззивната жалба по същество, като обсъди доказателствата и формира самостоятелни изводи от тях, да обсъди всички доводи и възражения на страните във въззивното производство.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари