Определение №60375/26.11.2021 по дело №2217/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60375

  София, 26.11.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД –Търговска колегия, Първо отделение

  в закрито заседание през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Съдия: Ирина Петрова

  като разгледа ч.т.д. № 2217 по описа за 2021 год. за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.257,ал.1 ГПК.

  Образувано е по молба от 15.10.2021г., депозирана от ищеца и въззивник „Юробанк България”АД за определяне на срок за произнасяне по подадената от банката молба от 24.08.2021г. по в.гр.д.№ 5988/2018г. по описа на Софийски апелативен съд, ГО, 14 състав за възобновяване на спряното въззивно производство.

  Страната счита, че САС не е извършил своевременно процесуалното действие да се произнесе по възобновяване на производството по делото, след като са отпаднали пречките за спирането му. Сезира ВКС с искане да определи подходящ срок за произнасяне по молбата за възобновяване. Твърдението е, че молбата е подадена на 24.08.20121г. и към настоящия момент няма произнасяне по нея.

  По повод на искането по чл.255,ал.1 ГПК е изготвено становище по чл.255,ал.2,изр.второ ГПК на съдията докладчик по в.гр.д.№ 5988/2018г. на САС. Посочено е, че молбата е постъпила по време на ползването на редовен платен годишен отпуск на докладчика. След докладването й е разпоредено връчването на препис за становище на насрещните страни и до момента по делото не е върнато съобщението до една от ответниците.

  Върховният касационен съд, след преценка на изложеното и на данните по делото, приема, че молбата за определяне на срок при бавност е неоснователна.

  С определение от 13.02.2020г. производството по в.гр.д.№ 5988/2018г. на САС е спряно до произнасяне на СЕС по дело С-745/2019г. С молба от 24.08.2021г. пълномощникът на „Юробанк България”АД е поискал възобновяване на производството по спряното дело с оглед на факта, че пречката, наложила спирането, е отпаднала. На 20.09.20121г. съдията докладчик е разпоредил изпращане на препис на ответниците за становище в 14 дневен срок. Преписи са изпратени на 20.09.2021г. като по делото е върнато съобщението само до ответницата В. В., която е депозирала становище. До момента няма данни да е върнато съобщението за връчване на преписа от молбата на ответницата П. Н., чрез адвокат Г.М. от САК.

  При тези обстоятелства отсъства основание за извод, че САС не извършва своевременно дължимо процесуално действие - а именно произнасяне по искането за възобновяване на производството по делото. Молбата по чл.230,ал.1 ГПК от 24.08.2021г. е администрирана. Произнасянето по нея - извършването на дължимото процесуално действие е обусловено от изтичане на срока за депозиране на становище от една от страните по спора. В тази хипотеза не е налице необосновано забавяне от страна на съда и не е възможно да бъде определен по реда на чл.257,ал.2 ГПК срок за ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари