Определение №60373/26.10.2021 по дело №2186/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 2 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Друго

Анотация

Въпрос

Относно легитимацията на Агенцията по вписванията да обжалва постановено по реда на чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ решение на окръжен съд за отмяна на отказ за вписване.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в състав:

Председател:
Елеонора Чаначева

Членове:
Росица Божилова, Васил Христакиев

разгледа в закрито заседание докладваното от съдията Христакиев ч. т. д. № 2186 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

История на спора

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК, образувано по частна жалба на Агенция по вписванията срещу определение на Апелативен съд – Велико Търново.

Заявителят „Център мотив“ ЕООД оспорва жалбата.

С обжалваното определение апелативният съд е оставил без разглеждане подадената от Агенция по вписванията жалба срещу решение на Окръжен съд – Велико Търново, с което по реда на чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ по жалба на заявителя е отменен отказ на длъжностно лице по регистрацията да се впишат промени на обстоятелства в търговския регистър по партидата на заявителя.

Извода си за недопустимост на жалбата апелативният съд е обосновал със съображения, че производството за вписване в търговския регистър е охранително, следователно едностранно, поради което и независимо от въведената с изменението на чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ (ДВ, бр. 105 от 2020 г.) възможност за подаване на отговор срещу жалбата и за връчване на препис от решението на окръжния съд Агенцията по вписванията не е страна в производството, отмяната на отказа не засяга нейната правна сфера, поради което същата не е и легитимирана да обжалва постановеното по реда на чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ отменително решение на окръжния съд.

Определението е правилно.

Мотиви

По въпроса за легитимацията на Агенцията по вписванията да обжалва постановено по реда на чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ решение на окръжен съд за отмяна на отказ за вписване е формирана последователна практика на ВКС (ч. т. д. № 1250/2021 г., I т. о., ч. т. д. № 1603/2021 г., I т. о., ч. т. д. № 1292/2021 г., I т. о., ч. т. д. № 1641/2021 г., I т. о.), съгласно която регистърното производство по чл. 13 ЗТРРЮЛНЦ и сл. е охранително по смисъла на чл. 530 ГПК. Законодателят е възложил дейността по регистрация във връзка с вписванията, обявяванията и заличаванията в търговския регистър и в регистъра на юридически лица с нестопанска цел, на длъжностните лица по регистрацията към Агенция по вписванията, но с това се отнема единствено характеристиката му на съдебно, докато останалите белези на охранително производство – чл. 530 ГПК и сл. - са налице. Регистърното производство е безспорно и едностранно, започва по молба на оправомощено лице – чл. 13 ЗТРРЮЛНЦ ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари