Определение №60372/22.06.2021 по дело №2145/2020

Спорът е разрешен с Решение №60150/25.11.2021 по дело №2145/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

За проверка за наличие на евентуална недопустимост на атакувания съдебен акт в частта за присъдената с него законна лихва върху застрахователното обезщетение за периода от 25.10.2014г. до 20.05.2016г., предвид въведения с въззивната жалба на ищцата предмет на въззивното производство – законна лихва за забава върху претендираното обезщетение, считано от 20.05.2016г. до окончателното плащане на главницата.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на осми юни през две хиляди и двадесет и първа година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КОСТАДИНКА НЕДКОВА

ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ МАРКОВ, ГАЛИНА ИВАНОВА

като изслуша докладваното Костадинка Недкова т. д. N 2145 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по две касационни жалби: 1/ от „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД против решение № 41/18.06.2020г. по в.т.д. № 53/2020г. на Апелативен съд–Бургас, в частта, в която, след частична отмяна на решение № 513/13.12.2019 по т.д. № 258/2019 на Окръжен съд–Бургас, е уважен предявеният иск по чл. 226, ал.1 КЗ /отм./ от Ф. М. М. срещу „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД за сумата от 5 000 лева, представляваща застрахователно обезщетение за настъпилите неимуществени вреди, вследствие смъртта на малолетното й внуче, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от деня на застрахователното събитие - 25.10.2014г. до окончателното й изплащане; 2/ от ищцата Ф. М. М. против въззивното решение в частта, в която е потвърдено първоинстанционното решение за отхвърляне на иска по чл.226, ал.1 КЗ /отм./ за сумата над 5 000 лева до пълният предявен размер от 80 000 лева.

Касаторът „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД атакува въззивното решение, като твърди, че то в недопустимо в частта, в която е присъдена лихва за периода от 25.10.2014г. до 20.05.2016г., съответно неправилно в останалата уважителна част, поради необоснованост и противоречие с материалния закон. Поддържа, че въззивното решение е обжалвано в частта, в която е отхвърлен иска за 75 000 лева и за присъждане на лихва, считано от 20.05.2016г. до окончателното плащане, но при частичната отмяна на първоинстанционното решение съдът е присъдил законна лихва върху обезщетението от 5 000 лева, от по-ранна дата – 25.10.2014г. С оглед на това иска обезсилване на решението в частта, в която е присъдена лихва за периода от 25.10.2014г. до 20.05.2016г. Твърди, че е допуснато и съществено процесуално нарушение на съдопроизводствените правила, изразяващо се в непроизнасяне от въззивната инстанция по съдържащото се в отговора на исковата молба възражение за изтекла погасителна давност относно претендираната законна лихва върху обезщетението за неимуществени вреди за периода преди 21.05.2016г., предвид факта, че искът ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение ои чл. 290 ГПК
    Решение №60150/25.11.2021 по дело №2145/2020
    За проверка за наличие на евентуална недопустимост на атакувания съдебен акт в частта за присъдената с него законна лихва върху застрахователното обезщетение за периода от 25.10.2014г. до 20.05.2016г., предвид въведения с въззивната жалба на ищцата предмет на въззивното производство – законна лихва за забава върху претендираното обезщетение, считано от 20.05.2016г.…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари