Определение №60372/26.10.2021 по дело №1693/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  4

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60372

  гр. София, 26.10. 2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на единадесети октомври две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Желева ч. т. д. № 1693 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 1 ГПК.

  Образувано е по частна жалба на „Уникредит Булбанк“ АД, гр. София срещу определение № 1691 от 28. 06. 2021 г. по ч. гр. д. № 2792/2020 г. на Софийски апелативен съд, ГО, десети състав, с което е отхвърлена молбата на частния жалбоподател за допускане на обезпечение на предявените от „Уникредит Булбанк“ АД срещу Д. С. Р. и Т. Шляхетская искове чрез налагане на следните обезпечителни мерки: 1. да се укаже на Агенцията по вписванията на основание § 5г вр. § 5а от ПЗР на ЗТРРЮЛНЦ да открие производство по ликвидация на ипотекарния длъжник „Би Д. Х.“ ООД до приключване на производството по предявените осъдителни искове, но не по-кратко от 2 години; 2. да се издаде обезпечителна заповед, която ищецът да представи в Агенцията по вписванията и на основание § 5г вр. § 5а от ПЗР на ЗТРРЮЛНЦ да се открие производство по ликвидация на ипотекарния длъжник „Би Д. Х.“ ООД до приключване на производството по предявените осъдителни искове, но не по-кратко от 2 години и 3. възбрана върху недвижим имот – дворно място и построената в него двуетажна жилищна сграда, които са предмет на учредената в полза на ищеца ипотека.

  В частната жалба се излагат доводи за неправилност на обжалваното определение. Частният жалбоподател оспорва извода на въззивния съд, че не са налице предвидените в закона предпоставки за допускане на обезпечение на предявените искове. Сочи, че „Би Д. Х.“ ООД действително не е страна по исковото производство, но е обвързано от последиците от неизпълнението на договора за банков кредит в качеството му на ипотекарен длъжник, като за ищеца не е налице друга, различна от обезпечение на исковете, правна възможност да си осигури надлежна страна по принудителното изпълнение спрямо ипотекирания имот. Поддържа, че становището на Софийски апелативен съд, че не следва да се допуска обезпечение на исковете чрез налагане на възбрана върху недвижим имот, тъй като този имот е предмет на учредена от „Би Д. Х.“ ООД договорна ипотека за обезпечаване на задълженията на ответниците–физически лица по процесния договор за банков кредит, противоречи на дадените в Тълкувателно решение от 10. 07. 2018 г. по тълк. д. № 1/2015 г. на ОСГТК на ВКС разяснения, че действието на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари