Определение №60366/22.10.2021 по дело №3772/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  4

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60366

  гр. София, 22.10.2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и първи октомври през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Симеон Чаначев

  Членове: Александър Цонев

  Филип Владимиров

  като изслуша докладваното от съдията Александър Цонев ч. гр. д. № 3772/2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба на „Банка ДСК” АД против въззивно определение № 1980/27.07.2021 г. по в. ч. гр. д. № 1706/2021 г. на Софийски апелативен съд, ГО, 10 състав, с което е потвърдено определение на № 267226/19.04.2021 г. на Софийски градски съд, ГО, I-20 състав, за прекратяване на производството по гр. д. № 13844/2019 г.

  В жалбата се поддържа, че приложима за спорното правоотношение е нормата на чл. 7, §1, б. б), второ предложение от Регламент № 1215/2012, тъй като в случая се касаело за договор за кредит, който съставлявал договор за предоставяне на услуга. Евентуално се обосновава компетентност на българския съд и с разпоредбата на чл. 7, §1, б. а) Регламент № 1215/2012, тъй като делото било свързано с изпълнение на договорно задължение. Оспорва се изводът, че в случая следва да се приложи защитната компетентност по чл. 17 и сл. от посочения регламент. В изложението на основанията за допускане до касационно обжалване се поддържа, че са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 2 и т. 3 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното определение по въпроса: следва ли да се счита, че доколкото е сключен договор за кредит, лицето има качеството на потребител, независимо от елемента „местоживеене”, и попада в защитата, предоставена от правилата за компетентност на съда по местоживеене на потребителя? Изложени са и доводи за очевидна неправилност на обжалвания акт.

  За да се произнесе, ВКС взе предвид следното:

  Първоинстанционното производство е образувано по искова молба на „Банка ДСК” АД срещу Х. Б. Е., гражданин на Кралство Испания, с която са предявени осъдителни искове за заплащане на сумите 37427,61 лв. – главница по сключен на 19.11.2015 г. договор за кредит за текущо потребление, 1579 лв. - договорна възнаградителна лихва и 65,545 лв. - лихва за забава, 10,39 лв. - обезщетение за забава след настъпване на изискуемостта, 120 лв. - такса изискуемост, ведно със законна лихва от подаване на исковата молба.

  Първоинстанционният съд е установил, че ответникът е бил със статут на продължително пребиваващ в Република България гражданин на ЕС, със заявен адрес в [населено място], Столична община, и трудовото му правоотношение е било прекратено на 01.03.2018 г., като която дата няма ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари