Определение №60364/11.06.2021 по дело №2510/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  11

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60364

  София, 11.06.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание на девети юни през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Емил Марков

  Членове: Ирина Петрова

  Десислава Добрева

  като изслуша докладваното от съдията Петрова т.д. № 2510 по описа за 2020 год. за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.288 ГПК, образувано по касационна жалба на ответника „Юробанк България“АД против решение № 243 от 27.01.2020г. по в.т.д.№ 5554/2018г. на САС, ТО, 3 състав в частта за отмяна на решението по гр.д.№ 12686/2014г. на СГС, ГО, 7 състав и прогласяване за нищожни като неравноправни по иска, предявен от ищцата Й. И. И., на основание чл.26,ал.1,предл.първо ЗЗД във вр. с чл.143 и чл.146,ал.1 ЗЗП, на клаузите на чл.6,ал. 2 и чл.24,ал.1 и ал.2 от договор за кредит за покупка на недвижим имот № 44016 от 30.09.2008г., сключен между банката и наследодателя на ищцата и присъждане на ищцата на допълнително на сумата 440лв. направени разноски за първата инстанция.

  Касаторът се позовава на неправилност поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Искането е за отмяна на решението в обжалваната част, отхвърлянето на иска за прогласяване нищожността на клаузите на чл.6,ал.2 и чл.24,ал.1 и ал.2 от договора за кредит и присъждане на разноски за трите инстанции.

  В изложението по чл.284,ал.1,т.3 ГПК се иска допускане на обжалването по следните групи въпроси:

  І. Поради произнасяне по процесуалноправни въпроси в противоречие със задължителна практика на ВКС в тълкувателни решения и в противоречие с практиката на ВКС: 1/Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички относими доказателства в тяхната съвкупност и пълнота и взаимовръзка като изложи съображения защо кредитира едни, а други приема за недостоверни;2/Длъжен ли е да обсъди всички защитни доводи и възражения на страните, както и тяхната връзка със събраните по делото доказателства; 3/Длъжен ли е да обсъди приетите по делото експертизи, наред с всички доказателства и изложи мотиви защо възприема или не възприема експертното заключение. Твърди се противоречие с ППВС №1/1953г. и ППВС №1/1985г. и решения по чл.290 ГПК.

  ІІ. Поради произнасяне по процесуалноправни въпроси в противоречие с практиката на ВКС: 1/Когато е сезиран с иск за прогласяване нищожността на отделна клауза от договор за ипотечен банков кредит, сключен с потребител, следва ли съдът да тълкува съдържанието на целия договор за кредит за изясняване на действителната обща воля на страните; 2/При преценката за неравноправност на отделна договорна клауза, следва ли съдът да тълкува отделните уговорки във връзка едни и други и в смисъла, който произтича от целия договор, с оглед целта на договора, както и да тълкува договора за ипотечен банков кредит в буквалния смисъл на изявлението, а не в смисъла, следващ общия разум; 3/При тълкуване на такъв договор следва ли съдът да изследва обстоятелствата, при които е сключен, поведението на страните преди и след сключването и това как са изпълнявани задълженията по договора. Касаторът се позовава на противоречие с цитирани решения по чл.290 ГПК.

  ІІІ. Иска се допускане на обжалването поради произнасяне по правни въпроси в противоречие с практиката на СЕС: 1/Като се има предвид, че валутата на кредита е част от същественото съдържание на всеки вид договор за ипотечен банков кредит, подлежи ли на преценка за неравноправност, или е или е изключена от контрол по същество, клауза от договор за кредит, сключен с потребител, с която страните са уговорили, че погасителните вноски се дължат във валутата, в която кредитът е разрешен и усвоен - в швейцарски франк; 2/ Ясна и разбираема ли е клауза в договор за ипотечен банков кредит, сключен в потребител и в чуждестранна валута, която клауза съставлява част от основното съдържание на договора и с която страните са се разбрали, че кредитът се предоставя в определена чужда валута, като равностойността на кредита е посочена в националната валута, а точният му размер в чуждата

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари