Определение №60364/15.12.2021 по дело №1605/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения - други
 • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: Друго

Анотация

Въпрос
Какво е правното основание на предявен срещу Държавата иск за заплащане на сума – платена /удържана и внесена в държавния бюджет/ такса по силата на чл. 35а ЗЕВИ – предвид обявяването на нормата за противоконституционна и неизпълнение на задължението на Народното събрание по чл. 22, ал. 4 ЗКС да отстрани настъпилите от приложението на тази разпоредба неблагоприятни правни последици – непозволено увреждане или неоснователно обогатяване?
Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание през две хиляди двадесет и първа година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА, МАЙЯ РУСЕВА

при участието на секретаря ..., като разгледа докладваното от съдията Русева г.д.N.1605 по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационни жалби на Република България, представлявана от Министъра на финансите, и от друга страна „Меден кладенец Солар“ЕООД, „Ханово 2 Солар“ЕООД, „Каравелово Солар“ЕООД, „Кукорево 1 Солар“ЕООД, „Балкан Фриго“ЕООД, „Пи Ви Инвест БГ“ЕООД, „Геовид“ЕООД, „Соларен парк Хаджидимово 1“ЕООД и „Солар Ел Систем“ЕАД срещу решение №.1549/26.11.20 по т.д.№.2426/20 на САС, 11с. С атакувания въззивен акт решение №.2958/13.05.20 по г.д.№.1941/19 на СГС, 10с., е отменено-в частта, с която Република България е осъдена да плати на горепосочените дружества /собственици на фотоволтаични електрически централи и производители на електрическа енергия/ на основание чл.7 КРБ вр. с чл.49 ЗЗД суми /съответно 102358,55лв., 87586,02лв., 130880,09лв., 239287,55лв., 288141,05лв., 150064,02лв., 60780,91лв., 356429,14лв., 270492,22лв./, съставляващи обезщетение за имуществени вреди от противоправно поведение на лица от състава на държавен орган, изразяващо се в приемане на противоконституционна разпоредба в закон и неизпълнение на задължението да уредят отношенията, възникнали от прилагането на разпоредбата, след обявяването й за противоконституционна, която вреда се изразява в такси по чл.35а ЗЕВИ за периода 1.01.14-30.06.14, както и на основание чл.86 ЗЗД лихви върху главниците за периода 8.02.16-8.02.19 /31195,02лв., 25592,91лв., 39887,31лв., 72925,81лв., 87814,51лв., 45733,84лв., 18523,73лв., 108626,14лв., 82435,81лв./, вместо което исковете по чл.7 КРБ вр. с чл.49 ЗЗД и по чл.86 ЗЗД са отхвърлени, а Държавата е осъдена да плати горепосочените главници на основание чл.55 ал.1 пр.1 ЗЗД, със съответно произнасяне по разноските. Касаторът Република България обжалва решение в частта, с която евентуалните искове са уважени на основание чл.55 ал.1 пр.1 ЗЗД; касаторите търговски дружества - решението в частта, с която първоинстанционното решение е отменено и главните искове по чл.7 КРБ във вр. с чл.49 ЗЗД и тези по чл.86 ЗЗД за лихви са отхвърлени.

Въззивното решение е постановено при следните безспорни факти:

- ищците са търговски дружества - производители на електрическа енергия от възобновяеми източници /слънчева енергия/ чрез собствени фотоволтаични ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение №5/2017 от 21.11.2019 по тълк. д. №5/2017
  При връщане на дадено при начална липса на основание в хипотезата на чл. 55, ал. 1, предл. първо ЗЗД, от кой момент се дължи обезщетението за забава?
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №244/26.01.2021 по дело №1732/2019
  Държавата или Народното събрание са надлежен ответник по иск за обезщетение за вреди от законодателна дейност и отговаря ли държавата за вреди, претендирани от законодателна дейност на Народното събрание, изразяваща се в приемане на противоконституционна норма и в бездействие при изпълнение на задължението по чл. 22, ал. 4 ЗКС за…
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №207/06.01.2021 по дело №4662/2019
  Представлява ли приложимо право нормата на чл.35а от ЗЕВИ за периода от 1.1.2014 г. до 9.8.2014 г. преди да бъде обявена за противоконституционна с решение № 13/31.07.2014 г. по к.д.№ 1/2014 г. на КС, в сила считано от 10.08.2014 г. и удържаната въз основа на нея такса за периода 1.1.2014…
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №202/19.01.2021 по дело №4474/2018
  Налице ли е противоправност на деяние, бездействие на Народното събрание, за уреждане на възникналите правни последици от обявения за противоконституционен акт от органа, който го е постановил, произтичащо от разпоредбата на чл. 22, ал. 4 ЗКС?
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №71/06.04.2020 по дело №3804/2019
  За правомощията на съда по чл. 5 КРБ и пар. 3 ПЗР КРБ да установява противоречието на закона с Конституцията и правото на Европейския съюз; длъжен ли е съдът да следи служебно за силата на пресъдено нещо на решенията на Конституционния съд, с които е обявена противокноституционността на закон и…
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №184/21.01.2021 по дело №2686/2019
  1. Поражда ли действие противоконституционният закон от влизането си в сила до влизане в сила на решението на Конституционния съд, с което законът е обявен за противоконституционен? 2. Отговаря ли държавата за вреди от законодателна дейност на Народното събрание при приемане на противоконституционен закон, когато Народното събрание бездейства в изпълнение…
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №91/26.08.2021 по дело №1489/2020
  1. Обстоятелството, че съгласно чл. 69 КРБ народните представители не носят наказателна отговорност за изказаните от тях мнения и гласувания в Народното събрание, изключва ли отговорността на българската държава за вредите от закон, който е обявен за противоконституционен с решение на КС на Република България? 2. Налице ли е „възлагане“…
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №249/15.01.2021 по дело №4069/2019
  Налице ли е противоправност на законодателна дейност на НС, изразяваща се в приемане на закон, който е обявен за противоконституционен с решение на КС, и на бездействие на НС за уреждане на възникналите правни последици от обявения за противоконституционен закон съгласно разпоредбата на чл. 22, ал. 4 от ЗКС? (на…
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №205/24.02.2021 по дело №1886/2019
  Длъжно ли е Народното събрание да уреди последиците от обявен за противоконституционен закон, когато от действието на същия е засегната имуществената сфера на частноправни субекти или разполага с дискрецията да реши дали да ги уреди, и представлява ли бездействието на НС в такъв случай противоправно поведение, което поражда деликтна отговорност?…
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №204/09.03.2021 по дело №3812/2018
  Приемането на противоконституционен закон е деликт, защото приемането му е противоправно деянието /във висша степен/ и приложението на противоконституционния закон неизбежно причинява вреди на правните субекти, както на самата държава, така и на гражданите и юридическите лица, които са в равна степен подчинени на закона до привеждането му в съответствие…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари