Определение №60363/21.10.2021 по дело №2452/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Плащането на цената на закупен на името на единия от съпрузите имот по време на брака в брой изключва ли наличие на трансформация на лично имущество на този съпруг?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети октомври през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Маргарита Соколова

ЧЛЕНОВЕ:
Светлана Калинова, Гълъбина Генчева

при секретар като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова гражданско дело № 2452 от 2021 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба с вх.№265656/13.04.2021г., подадена от Н. Н. Е. от [населено място], [община], чрез процесуалния ѝ представител адв.Д. В. от АК-В., срещу решение №IV-1 постановено на 22.02.2021г., от Бургаския окръжен съд, четвърти въззивен граждански състав по в.гр.д.№2696/2020г., в частта, потвърждаваща решението на първоинстанционния съд от 02.03.2020г., с което е допуснато извършването на съдебна делба между Б. С. Е. и Н. Н. Е. на самостоятелен обект в сграда с идентификатор .... по КККР на [населено място], одобрени със заповед № РД-18-09/30.01.2009г. на изп. директор на АГКК, с адрес в [населено място], [улица], вх..., ет..., ап..., който самостоятелен обект се намира в сграда №2, разположена в ПИ с идентификатор ... с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта едно, с площ от 105.42 кв.м., ведно с прилежащите части: 14.42 кв.м. ид.части от общите части на сградата и съответния процент от правото на строеж върху терена, при съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж – .... и ...., под обекта – ...., над обекта – ....., ..... и ...., както и допълнително решение №260249 от 23.09.2020г. по гр.д.№2015/2019г., с което е отхвърлена като неоснователна молбата на Н. Н. Е. за допълване на решение №803/02.03.2020г., постановено по същото дело.

Касационни въпроси

В изложението към касационната жалба се поддържа, че са налице предпоставки за допускане на касационно обжалване по смисъла на чл.280, ал.1, т.1 ГПК по следните процесуално-правни и материално-правни въпроси:

1.Може ли съдът да пререшава въпросите от имуществен характер, уредени в подписано между страните споразумение в бракоразводен процес. Поддържа, че този въпрос е разрешен от въззивния съд в противоречие с практиката на ВС, обективирана в решение №780 от 29.12.1995г. по гр.д.№813/95г. на I г.о. на ВКС. Във връзка с така поставения въпрос поддържа, че е налице и основанието по чл.280, ал.2 ГПК – вероятна недопустимост на обжалваното решение, като счита, че след като е допуснал до разглеждане иск за делба, предявен след подписване на споразумение в бракоразводен процес, с което съпрузите са уредили имуществените последици от прекратяването на брака, респективно са посочили, че имотите, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари