Определение №60363/11.06.2021 по дело №2223/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60363

  София, 11.06.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание на деветнадесети май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Емил Марков

  Членове: Ирина Петрова

  Десислава Добрева

  като изслуша докладваното от съдията Петрова т.д. № 2223 по описа за 2020 год. за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК, образувано по касационна жалба на ответника „ЕМС-БГ“ЕООД, [населено място] срещу Решение № 1320 от 23.06.2020г. по в.т.д.№ 4928/2019г. на САС, ТО, 13 състав, с което е потвърдено решението по т.д. № 172/2018г. на ОС Враца в обжалваната пред САС част за обявяване на основание чл.216,ал.1,т.6 ДОПК за недействителен спрямо държавата договор за покупко-продажба на мпс от 07.09.2016г., с който продавачът /длъжник/ „ЕМС Турс“ООД чрез управителя си С. Х. М. е продал на „ЕМС-БГ“ЕООД чрез управителя С. Х. М. осем подробно индивидуализирани моторни превозни средства. В касационната жалба се поддържа довод за неправилност на основанията по чл.281,т.3 ГПК, иска се отмяна на решението и отхвърляне на иска. Оспорва се правилността на извода на съдилищата, че съобщението за връчване на заповедта за възлагане на ревизията е връчено на „ЕМС Турс“ на действително декларирания от длъжника пред органите по приходите електронен адрес за кореспонденция с цел получаване на съобщения /чл.29,ал.1 и чл.28,ал.1 и ал.2 ДОПК/. Оспорват се като незаконосъобразни и изводите по приложението на разпоредбите на чл.183 и чл.184 ГПК. Твърди се, че връчването на електронното съобщение от публичния взискател е електронен документ, но въпреки направеното оспорване, „на нито един от електронните документи за връчване на заповедта за ревизия на длъжника, не е представен оригинал или официално заверен препис”. Касаторът счита за немотивирани изводите, че предпоставка за уважаване на иска в конкретната хипотеза е обективното увреждане на публичния взискател доколкото е налице намаляване на имуществото на длъжника. Поддържа, че не е даден отговор на възражението му за отсъствие на вреда поради високата продажна цена на автомобилите /148 160лв./ спрямо размера на публичното задължение за невнесени осигурителни вноски /32 813.20лв./

  В изложението по чл.284,ал.3,т.1 ГПК се иска допускане на обжалването по въпросите:

  1/ При допълнителната предпоставка на т.1 на чл.280,ал.1 ГПК по въпроса: „Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички възражения и доводи на страните, допустими и относими към предмета на спора, фактите на които се основават и доказателствата да тях?“

  2/ При същата допълнителна предпоставка, обоснована с позоваване на решенията по гр.д.№ 868/2012г. и 2040/2014г. по въпроса: „Ако насрещната страна оспори представен в препис електронен документ, респ. ако поиска представянето му на електронен носител на основание чл.184 ГПК и същият не бъде представен, преписът на документа годно и достатъчно доказателствено средство ли е за авторството на изявлението и за неговото съдържание?“

  3/ При допълнителната предпоставка на т.3 на чл.280,ал.1,т.3 ГПК, чието приложно поле касаторът очертава с буквално цитиране на т.4 на ТР №1 от 19.02.2010г. на ОСГТК на ВКС, по въпроса: Следва ли данъчният субект изрично да е декларирал адрес по чл.28,ал.2 ДОПК и по какъв начин, че да се счита редовно връчването на заповедта за възлагане на ревизия?“.

  4/ Твърди се, че решението следва да бъде допуснато до касация на основание чл.280,ал.2,предл.трето ГПК поради очевидна неправилност, тъй като „изложените предходни аргументи са аргументи и в полза на очевидната неправилност, т.к. от една страна съдът се позовал на чл.28,ал.2 ДОПК, изтъквайки, че търговецът има право да посочи електронен адрес за получаване на съобщения, а от друга приел, че не се сочат доказателства такъв адрес да е деклариран; въззивният съд отхвърлил възражението за нередовност на връчването само въз основа на аргументи относно последващо участие на ревизирания субект в ревизионното производство. Твърди се, че очевидната неправилност произтича от мотивите на съдебното решение доколкото съдът се позовава на задължителния ред за връчване в данъчния процес и достига до изцяло противоположни изводи без каквато и да било аргументация по въпроса.

  В писмен

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари