Определение №60362/11.06.2021 по дело №63/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  6

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60362

  София, 11.06.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание на девети юни през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Емил Марков

  Членове: Ирина Петрова

  Десислава Добрева

  като изслуша докладваното от съдията Петрова т.д. № 63 по описа за 2021 год. за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.288 ГПК, образувано по касационна жалба на ответника „Мега Ел Инженеринг“ЕООД, [населено място] срещу решение № 1053 от 28.05.2020г. по т.д.№ 443/2020г. на САС, ТО, 13 състав, с което е потвърдено решението по т.д.№ 687/2019г. на СГС, ТО, 23 състав. Първоинстанционният съд е уважил предявения срещу касатора иск и той е осъден да заплати на „Фючър Енерджи“ООД/н/ на основание чл.55, ал.1 ЗЗД сумата 80 000лв., дължимо след прекратяване на договор за предоставяне на инженерингова дейност от 07.04.2015г. авансово платено възнаграждение, ведно със законната лихва от предявяване на иска и разноски за производството.

  С касационната жалба се иска отмяна на решението като неправилно на основанията по чл.281 ГПК,т.3 ГПК със законните последици. Доводът за съществени процесуални нарушения е обоснован с твърдението, че независимо от отбелязванията във върнатото съобщение, адресирано до ответното дружество на вписания в регистъра негов адрес на управление /гр.София, [улица]/, съдържащо препис от исковата молба и указания за депозиране на отговор, че на този адрес не са открити фирмени обозначения, служители и представители на дружеството и че това не е адрес на фирмата, съдът разпоредил уведомяване на вписания в ТРРЮЛНЦ телефон. След проведен разговор, съдът приел за достоверна информацията, „без да е посочено с кое лице е разговаряно“, за друг адрес, на който дружеството може да бъде открито /София, кв.Казичане, [улица]/. Въпреки нарушението на чл.50 ГПК и искането за за отлагане на делото, насрочено за 08.10.2019г. поради нередовно и несвоевременно призоваване на адреса по седалището, първоинстанционният съд приел, че „Мега Ел Инженеринг“ЕООД, е редовно уведомено на 28.07.2019г. на адреса, съобщен по телефона, от който е било върнато по делото връчено съобщение с получател „М.“. Касаторът твърди, че получателят е непознато на дружеството лице, а същевременно „Мега Ел Инженеринг“ЕООД няма друго седалище и адрес на управление, освен посоченото в регистъра, на който получава документи, за което е представил пред първоинстанционния съд доказателства /връчени постановление за налагане на обезпечителни мерки от 08.06.2017г. и решение по н.а.х.д. от 2019г/. Поддържа, че при тези неправилни действия по призоваването, касаторът бил лишен от възможността да подаде писмен отговор, да вземе становище и да упражни всичките си права, включително и от възможността да докаже тезата си, че претендираното от ищеца задължение е погасено чрез прихващане на 18.05.2015г. Последното възражение останало неизследвано от страна на съда като по причина на допуснатите процесуални нарушения, не била допусната експертиза, която да провери какви са действителните счетоводни записвания при двете страни по повод твърдяното прихващане. Поддържа тезата си, заявена в процеса, че именно по повод договорената и възложена в качеството му на изпълнител работа по прекратения впоследствие по взаимно съгласие договор за извършване на инженерингови дейности, е закупил и доставил в собственост на ищеца възложител вещи, необходими за изпълнението на самия договор, с цената на които е било извършено прихващането - 80 000лв., а остатъкът от авансово получената сума - 120 000 лв. безспорно между страните е върнат на възложителя. В касационната жалба е посочено, че въпросите, които се налагат във връзка с изложеното са, дали е нарушено правото на защита и участие в процеса на дружеството и следвало ли е съдът да изследва възражението, че претендираните суми са възстановени натурално чрез престирането на краткотрайни материални активи на стойност 80 000лв. Искането е за отмяна на решението, тъй като „съдът се е произнесъл по правния спор при наличие на очевидна неправилност“.

  В наименованото „изложение на касационните основания“ като приложение по чл.284,ал.3,т.1 ГПК касаторът без да поставя правен въпрос посочва, че „процесуалноправните въпроси, се базират на обстоятелството, че

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари