Определение №60362/20.10.2021 по дело №2044/2021

    Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

    Класификация

    • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
    • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
    • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

    Анотация

    Въпрос
    Отговор
    Достъпно само за нашите абонати.

    3

    О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

    № 60362

    София, 20.10. 2021 год.

    ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание през две хиляди двадесет и първа година в състав:

    Председател: Емил Марков

    Членове: Ирина Петрова

    Десислава Добрева

    като изслуша докладваното от съдията Петрова ч.т.д. № 2044 по описа за 2021 год. за да се произнесе взе предвид следното:

    Производството е по реда на чл.274,ал.2, изр.второ ГПК, образувано по частна жалба, подадена от Б. Л. срещу Определение № 387 от 20.07.2021г. по ч.т.д.№ 1415/2021г. на ВКС, ІІ т.о., с което е оставена без разглеждане частната жалба срещу определение № 24/18.01.2021г. по ч.т.д. № 22/2021г. на АС София. Апелативният съд е потвърдил определението по т.д.№ 1123/2020г. на СГС, с което е върната молбата на Б. Л. за отмяна по реда на чл.679,ал.1 ТЗ на решение на събранието на кредиторите и е прекратено производството по делото поради неизпълнение на указанията за представяне на доказателства за внесена такса за призоваване на кредиторите по реда на чл.679,ал.3 ТЗ.

    С частната жалба се иска отмяна на определението на състава на ВКС. Твърдението е, че оставената без разглеждане частна жалба има за предмет определение на въззивен съд, с което е оставена без уважение частна жалба срещу преграждащо развитието на производството по чл.679 ТЗ определение. Изложени са и съображения за неправилност на изводите на САС, че Л. е надлежно уведомен да внесе таксата за призоваване на кредиторите чрез „Държавен вестник”. Представено е изложение на основанията за допускане на обжалването, каквото законът не изисква в производство по чл.274,ал.2 ГПК.

    Частната жалба е допустима, но е неоснователна.

    Настоящият състав изцяло споделя като законосъобразен изводът , че определението на съда по несъстоятелността за прекратяване на производството по искането за отмяна на решението на събранието на кредиторите - чл.679 ТЗ като преграждащо е подлежало на обжалване пред апелативния съд, но с произнасянето на САС е изчерпан редът за инстанционен контрол.

    Актът на съда по несъстоятелност при уважаване или отхвърляне на молбата за отмяна на решението на събранието на кредиторите - когато се дава разрешение по същество по отношение на спорния предмет на това производство изобщо не подлежи на инстанционен контрол, в какъвто смисъл е трайната практика на ВКС.

    В конкретния случай жалбата на страната е била допустима и е разгледана от САС именно поради непроизнасяне по същество от съда по несъстоятелността по молбата по чл.679 ТЗ. Последващ инстанционен контрол обаче по отношение на определението на САС е изключен, тъй като се касае за акт, постановен в производството по несъстоятелност и за него е приложима специалната уредба на чл.613а ТЗ. Както се посочи, процедурата по чл.613а, ал.3 ТЗ е изчерпана - постановеното от ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

    Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

    За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

    или

    Вижте абонаментните планове


    Свързани съдебни актове

    Препраща към

    Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

    Цитирано в

    Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

    Цитирани норми и термини

    0 0 гласа
    Рейтинг
    Запишете се
    Известявайте ме за
    0 Коментари
    Inline Feedbacks
    Всички коментари