Определение №60360/11.06.2021 по дело №2191/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  6

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60360

  [населено място], 11.06.2021г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД,ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, първо отделение, в закрито заседание на седми юни, през две хиляди двадесет и първа година, в състав : ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

  ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ като разгледа докладваното от съдия Божилова т.д. № 2191/2020 год. и за да се произнесе съобрази следното :

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на ЗК „Лев Инс„ АД против решение № 11599/2020 г. по гр.д.№ 5053/2019 г. на Софийски апелативен съд, в частта му, с която, след отмяна на първоинстанционното решение - с което предявените от Е. Ф. М. частични искове, с правно основание чл.226 ал.1 КЗ /отм./, за обезщетяване на неимуществени вреди, търпими от смъртта на нейната сестра - Р. Ф. Ж. и на нейната племенница – С. Ж., настъпили в причинна връзка с ПТП от 08.07.2012 г., са отхвърлени, за разликата между присъдените 5 000 лева и до претендираните 60 000 лева / за смъртта на Р. Ж. / и 30 000 лева / за смъртта на С. Ж. / - исковете са уважени за разликата над 5 000 лева всеки един, до размера на претендираното. Касаторът оспорва правилността на въззивното решение, излагайки и съображения относно липса на материалноправна легитимация на ищцата, за претендиране на обезщетение по чл.226 КЗ отм., предвид родствената й връзка с починалите, макар в тази си обстоятелствена част касационната жалба да не кореспондира с петитума й. Счита, че събраните доказателства не установяват възникнала особена близост между ищцата и пострадалите, като съществуването на добри, активни и безконфликтни взаимоотношения в бита не обосновава изключителност на същите, при това с еднакво съдържание на тази изключителна близост с всяка от пострадалите. Касаторът намира, че независимостта и самостоятелността на ищцата и пострадалите във финансово и социално отношение, както и обстоятелството, че всяка от тях е със свое собствено семейство и отделно домакинство, изключва обосноваността на извод за особено трайна и дълбока емоционална връзка, при това провокирана от особени житейски обстоятелства, каквито касаторът не намира да са установени. Сочи се, че присъждането на обезщетение над размера от 5 000 лева се явява в противоречие с пар. 96 от ПЗР на ЗИД на КЗ / обн. ДВ бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г. /, който определя лимит на претенциите на лицата по чл.493а ал.4 от КЗ до 5 000 лева, до влизане в сила на наредба за утвърждаване на методиката по чл.493а ал.2 КЗ. Във всички случаи, обаче, присъждането на обезщетението обуславя установяването на особени житейски обстоятелства по смисъла на ТР № 1/21.06.2018 г. по тълк.дело № 1/2016 г. на ОСНГТК на ВКС, чието наличие касаторът оспорва. Дори да се сподели наличието им и необвързаност с лимита, установен в пар. 96 от ПЗР на ЗИД на КЗ, според страната определените от въззивния съд обезщетения са завишени спрямо установените болки и страдания на ищцата.

  Ответната страна – Е. Ф. М. – оспорва касационната жалба и обосноваността на основание за допускане на касационното обжалване, поради неудовлетворяване както на общия, така и на допълнителния селективен критерий с всеки от формулираните въпроси.

  Върховен касационен съд, първо търговско отделение констатира, че касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК, от легитимирана да обжалва страна и е насочена срещу валиден и допустим, подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

  За да се произнесе по допускане на касационното обжалване, настоящият състав съобрази следното :

  Ищцата Е. Ф. М. е предявила частични искове, с правно основание чл.226 ал.1 КЗ / отм./, за обезщетяване на търпими неимуществени вреди от смъртта на нейната по-малка сестра Р. Ж. - в размер на 60 000 лева , като част от претенция в общ размер 200 000 лева и от смъртта на нейната племенница, дъщеря на Р. Ж. – С. Ж., в размер на 30 000 лева, като част от претенция в общ размер от 200 000 лева. Смъртта на двете

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари