Определение №60360/16.06.2021 по дело №2029/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №. 60360

  гр. София, 16.06.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в закрито заседание на осми юни, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  като разгледа докладваното от съдия Марков т.д.№2029 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.288 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД срещу решение №1358 от 26.06.2020 г. по в.гр.д.№329/2020 г. на САС. С решението в обжалваната част е потвърдено решение №5800 от 30.07.2019 г. по гр.д.№646/2018 г. на СГС в частта, с която ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД е осъдено на основание чл.432, ал.1 от КЗ да заплати на Х. А. М.: сумата от 42 000 лв., част от претенция от 120 000 лв., обезщетение за неимуществени вреди, претърпени при ПТП от 16.05.2017 г., ведно със законната лихва от 07.11.2017 г. до окончателното изплащане и сумата от 6 951.70 лв., обезщетение за имуществени вреди, претърпени при същото ПТП, ведно със законната лихва от 14.06.2017 г. до окончателното изплащане.

  В жалбата се излагат съображения, че решението е неправилно, поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост, като в изложение по чл.284, ал.3, т.1 от ГПК общото основание за допускане на касационно обжалване е обосновано с произнасянето на въззивния съд по следните въпроси, за които се поддържа наличие на селективното основание по чл.280, ал.1, т.3 от ГПК: 1. Следва ли при определяне на справедливия размер на обезщетението за неимуществени вреди от телесни увреждания, съдът да отчита като критерии за справедливост и конкретните икономически параметри от загубата на работоспособност на дадена личност като размера на неговите доходи, финансовия му принос за семейството и домакинството, в което живее, социалното му положение и принос за обществото, респ. загубата на тези доходи и принос за определен период от време в резултат на причинените му телесни увреждания при ПТП. 2. Следва ли с оглед обществения интерес и общата генерална превенция, да се отчита значително съпричиняване на вредите от стана на пострадалия при определяне на справедливия размер на обезщетение, когато такова възражение изрично е направено в отговора на исковата молба и са събрани доказателства пред първата инстанция, в резултат на което е безспорно доказано грубо нарушаване на правилата за движение по пътищата от страна на пострадалата, които нарушения също пряко и непосредствено са довели до настъпването на ПТП и телесните увреждания. 3. От кой момент застрахователят по задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ отговаря за лихва за забава пред увредените лица при предявен пряк иск за обезщетение за имуществени вреди – разходи за лечение. 4. Оборена ли е презумпцията за вина на делинквента водач, когато липсва влязла в сила осъдителна присъда, решение по чл.78а от НК или споразумение по наказателно дело, воденото досъдебно производство е прекратено по желание на пострадалата, не е повдигнато обвинение срещу конкретно лице, на водача не е наложена административна санкция с влязло в сила наказателно постановление и е доказано по безспорен начин липсата на виновно и противоправно поведение на водача по гражданското дело. Поддържа се, че решението е и очевидно неправилно.

  Ответникът по касация Х. А. М. заявява становище за липса на основания за допускане на касационно обжалване, евентуално за неоснователност на жалбата, като претендира присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, като прецени наведените от страните доводи, намира следното:

  Касационната жалба е процесуално допустима - подадена е от надлежна страна в предвидения от закона срок, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

  За да се произнесе въззивният съд е приел за установени фактите относно: естеството на ПТП като реализирано застрахователно събитие, настъпило през време на застрахователния договор, виновно и противоправно поведение на водача, предизвикал ПТП, чиято гражданска отговорност е била застрахована при ответното дружество и наличието на причинна

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари