*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60354

  гр. София, 07.10.2021 год.

  Върховният касационен съд, Гражданска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесети септември две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  като разгледа докладваното от съдия Николова гр. дело № 1735 по описа за 2021 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Делото е образувано по касационната жалба на „Крест Билдинг” ООД, чрез адвокат Ал. Г. от САК, против въззивното решение № 2993 от 14.12.2020 год. на Окръжен съд – гр. Благоевград, постановено по в.гр.д. № 1047/2020 год. С него е потвърдено първоинстанционното решение № 1230 от 6.03.2020 год. по гр. д. № 257/2019 год. на Районен съд – гр. Разлог, с което е допусната делба на поземлен имот с идентификатор 61813.559.8 по кадастралната карта на гр. Разлог от 2006 год., на административен адрес гр. Разлог, м. „Върбовец”, целият с площ 5810 кв. м., при посочените в решението граници, между дружеството касатор с квота 2 664/5810 ид. ч. и „Маунтайн Холидейз” ООД с квота 3146/5810 ид. ч.

  Касаторът поддържа становище за неправилност на въззивното решение при наличие на касационните основания по чл. 281, т. 3 ГПК. Иска отмяната му и вместо това предявеният иск за делба на имота бъде отхвърлен, като му се присъдят и направените по делото разноски.

  Ответникът по касация „Маунтайн Холидейз” ООД, чрез пълномощника му адв. Т. Р. от САК, в представения писмен отговор поддържа становище за липса на основания за допускане на обжалването, респ. неоснователност на жалбата. Претендира присъждане на разноските.

  Жалбата, като подадена в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирана страна, отговаряща на изискванията по чл. 284, ал. 1 и ал. 2 ГПК, придружена от изложение по чл. 284, ал. 3 ГПК и насочена срещу решение, подлежащо на касационно обжалване, е процесуално допустима.

  По поддържаните в изложението на касатора основания за допускане на касационното обжалване, Върховният касационен съд, състав на Второ г.о., намира следното:

  За да потвърди първоинстанционното решение, с което делбата е допусната между страните при посочените квоти, въззивният съд приел, че процесният поземлен имот с идентификатор 61813.559.8 е съсобствен като образуван от обединяването на предишните поземлени имоти с идентификатори 61813.559.783 и 61813.559.784, тяхна собственост, съгласно изменение на кадастралната карта със заповед от 2007 год. Изводът е обоснован въз основа на анализ на събраните писмени доказателства относно собствеността на двата предишни имота, обединени в общ такъв по съгласие и с оглед сключен между страните договор за учредяване право на строеж срещу задължение за построяване на сграда, както и въз основа на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари