Определение №60350/08.06.2021 по дело №1323/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60350

  [населено място],08.06.2021г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и втори март през две хиляди двадесет и първа година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Николова т.д.№1323 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на В. К. К. срещу решение №96 от 13.03.2020г. по в.т.д.№519/2019г. на Пловдивски апелативен съд, ТО. С него е обезсилено постановеното от Хасковски окръжен съд решение от 20.06.2019г. по т.д. №163/2018г. в частта, с която по предявения от В. К. К. срещу "Холдинг Сакарци" АД иск с правно основание чл.26, ал.2 от ЗЗД е прогласена нищожността на разпоредителна сделка – апорт на обект „оранжерия с отоплителна инсталация 4 346 кв.м. – 85 000 лв., парцел V – 54 180 лв.“, извършен от Кооперация „Земя“, [населено място], въз основа на решение на УС, като вместо това е оставен без разглеждане предявеният от касатора иск с правно основание чл. 26, ал.1 и ал.2 от ЗЗД за прогласяване на нищожността на извършена от Кооперация „Земя“, [населено място], въз основа на решение на УС от 24.04.2000 г. разпоредителна сделка - апорт на обект „оранжерия с отоплителна инсталация 4 346 кв.м. – 85 000 лв., парцел V – 54 180 лв.“, за покриване увеличение на капитала на "Холдинг Сакарци" АД, което е вписано по партидата на дружеството с Решение №702 от 23.08.2000г. по ф.дело № 15/1991г. на Хасковски окръжен съд, като е прекратено производството по в.т. дело № 519/2019г. по описа на Пловдивския апелативен съд по отношение на този иск. Със същото решение е отменено постановеното от Хасковски окръжен съд решение от 20.06.2019г. по т. д. №163/2018г. в частта, с която по предявения от В. К. К. срещу "Холдинг Сакарци" АД иск с правно основание чл. 29, ал.1 от ЗТРРЮЛНЦ е признато за установено по отношение на "Холдинг Сакарци" АД , че по партидата на дружеството в ТР /фирмен регистър към 2000г./ е вписано следното несъществуващо обстоятелство - внасянето за увеличениe на капитала на дружеството чрез апортна вноска, от ЗК „Земя", [населено място], на ОБЕКТ „оранжерия с отоплителна инсталация 4 346 кв.м. – 85 000 лв., парцел V – 54 180 лв.“, което е вписано въз основа на решение №702/23.08.2000г. по ф.д.№15/1991г. на Хасковски окръжен съд, като вместо това е отхвърлен предявеният от В. К. К. срещу "Холдинг Сакарци" АД иск по чл.29, ал.1 от ЗТРРЮЛНЦ.

  В касационната жалба се сочи, че обжалваното решение е частично недопустимо, постановено при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и се явява необосновано. Жалбоподателят поддържа, че влязлото в сила решение на Ивайловградски районен съд по гр.д.№98/2016г., с което ответното дружество "Холдинг Сакарци" АД е признато за собственик на обособена част от ПИ 65677.165.4 от КККР на [населено място], не може да препятства правото му на иск за прогласяване нищожността на апортната вноска, по силата на която дружеството се легитимира като собственик на същия имот. Излага доводи, че зачитането на силата на пресъдено нещо предпоставя пълно тъждество както на страните, така и на предмета на спора и само в този случай разрешеният спор не може да бъде пререшаван. Поддържа, че за него правният интерес от иска произтича именно от действието на решението за установяване на вписването на несъществуващо обстоятелство в полза на ответника занапред и като последица неговото евентуално бъдещо заличаване в търговския регистър, което би представлявало нов факт в правоотношенията във връзка с правото на собственост върху апортираното имущество за периода след постановяване на съдебното решение по гр.д.№98/2016г. на Ивайловградски районен съд и следователно извън обективните предели на силата на присъдено нещо на това решение. Позовава се на практиката на ВКС, съгласно която вписването въз основа на регистърно решение на увеличение на капитала чрез апортна вноска на недвижим имот, без апортът да бъде

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари