Определение №60349/08.06.2021 по дело №1999/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

При определяне степента на съпричиняването, подлежи ли на съпоставка тежестта на нарушението на делинквента и това на увредения, за да бъде установен действителният обем, в който всеки един от тях е допринесъл за настъпването на пътното произшествие?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на тридесет и първи май през две хиляди двадесет и първа година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕРОНИКА НИКОЛОВА, МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като изслуша докладваното от съдия Николова т. д. №1999 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 от ГПК.

История на спора

Постъпила е касационна жалба на А. И. А., срещу решение №66 от 22.06.2020г. по в.гр.д.№122/2020г. на Варненски апелативен съд, ГО, в частта, с която е потвърдено решение №154/20.11.2019г. по гр.д.№318/2018г. на Добрички окръжен съд, в частта, с която е отхвърлен предявеният от касационната жалбоподателка срещу "ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве" АД иск с правно основание чл.432 от КЗ за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в резултат на ПТП от 29.09.2017г., за разликата над 50 000 лева до размера от 80 000 лева. Касационната жалбоподателка твърди, че обжалваното решение е частично неправилно поради нарушение на материалния закон – чл.52 ЗЗД и чл.51 ал.2 от ЗЗД и е необосновано. Поддържа, че изводът на въззивния съд за наличие на съпричиняване в размер на 50% от страна на пострадалата е неправилен, предвид всички събрани в процеса доказателства, че получените от нея травматични увреждания не биха били напълно изключени и при поставен предпазен колан. Счита, че размерът на съпричиняването възлиза на 20%, поради което следва да й бъдат присъдени още 30 000 лева.

В изложението си по чл.284 ал.3 т.1 от ГПК поддържа основанията по чл.280 ал.1 т.1 от ГПК за достъп на решението до касация, като сочи като обуславящ следния материалноправен въпрос: При определяне степента на съпричиняването, подлежи ли на съпоставка тежестта на нарушението на делинквента и това на увредения, за да бъде установен действителният обем, в който всеки един от тях е допринесъл за настъпването на пътното произшествие? Твърди, че по този въпрос въззивният съд е допуснал отклонение от практиката на ВКС, обективирана в решение №15/19.02.2020г. по т.д.№146/2019г. на ВКС, ТК, ІI т.о., решение №118 от 27.06.2014г. по т.д.№3871/2013г. на ВКС, ТК, I т.о., решение №97 от 06.07.2009г. по т.д.№745/2008г. на ВКС, ТК, II т.о., решение №33 от 04.04.2012г. по т.д.№172/2011г. на ВКС, ТК, II т.о., решение №96 от 15.10.2012г. по т.д.№551/2009г. на ВКС, ТК, II т.о., решение №43 от 15.04.2009г. по т.д.№648/2008г. на ВКС, ТК, II т.о..

Ответникът "ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве" АД оспорва жалбата, като счита, че не са налице поддържаните от касационната жалбоподателка основания за допускане на касационно обжалване. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Мотиви

Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, като взе предвид данните по делото и доводите на страните, приема следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна в преклузивния срок по чл.283 от ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е счел, че справедливото по чл.52 от ЗЗД обезщетение за претърпените от ищцата неимуществени вреди вследствие на процесното ПТП възлиза на 100 000 лв. При определяне размера на обезщетението решаващият съд е съобразил като относими претърпените от ищцата множество травматични увреждания, довели до тежък травматичен шок и създали временна опасност за живота й, преодоляна единствено в резултат на временната и адекватна медицинска помощ, а също и проведените оперативни интервенции и продължителния период от време, през който ищцата е търпяла болки и страдания. Съдът е приел за доказано възражението на ответника за принос на пострадалата за настъпване на увреждането, изразяващ се в това, че е пътувала без поставен предпазен колан. С оглед на това съставът на Варненски апелативен съд е определил приноса на пострадалата в размер на 50% .

Допускането на касационно обжалване съгласно чл.280 ал.1

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари