Определение №60347/30.09.2021 по дело №1600/2021


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос
Следва ли в хипотезата на придобиване по давност на реална част от поземлен имот в урбанизирана територия, оставащата част от имота да отговаря на условията по чл. 19 ЗУТ?
Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд, Гражданска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на тридесет и първи май две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ГЕРГАНА НИКОВА

като разгледа докладваното от съдия Гергана Никова гражданско дело № 1600 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба вх.№ 2380/09.02.2021 г., подадена от С. И. Д., чрез адвокат И. М., срещу решение № 1832 от 22.12.2020 г. по в.гр.д.№ 3014/2020 г. на Варненски окръжен съд, с което е потвърдено решение № 3586 от 30.07.2020 г. по гр.д.№ 15566/2018 г. на Варненски районен съд, с което е отхвърлен предявеният от С. И. Д. срещу В. С. И. иск с правно основание чл.108 ЗС, за предаване владението на реална част с площ от 93 кв.м. от недвижим имот с идентификатор № *** по кадастралната карта и кадастралните регистри на [населено място], при граници на реалната част: имот с идентификатор № ***, запад – имот с идентификатор № ***, юг – имот с идентификатор № *** и изток – имот с идентификатор № ***, повдигната в цвят на скица на л.38 от делото приподписана от съда и представляваща неразделна част от решението, в качеството й на собственик по дарение обективирано в Нотариален акт № 45, том XVІ, д.№ 5318/1988 г. на нотариус при Варненски районен съд и съдебна спогодба по гр.д.№ 318/1989 г. на Варненски районен съд.

В касационната жалба са изложени оплаквания за неправилност на въззивното решение поради постановяването му в нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост.

В изложение към касационната жалба се поддържа наличието на основанията по чл.280, ал.1 ГПК, т.1 и т.3 по следните въпроси: 1. Следва ли въззивният съд да формира изводите си за фактите след обсъждане на всички доказателства в тяхната цялост, както и на всички доводи на страните; Длъжен ли е съдът да даде отговор на всички релевирани от въззивника доводи и възражения; Следва ли направените изводи относно началния момент на отпочване на придобивна давност, включително относно демонстрирано намерение за своене, да са недвусмислени; 2. Допустимо ли е да бъде ограничавано доказването с допустими и относими доказателствени средства, когато исканията за събиране на доказателства не са преклудирани, отказани са неоснователно от първоинстанционния съд или са необходими за изясняване на обстоятелствата по делото; 3. По какъв начин и с какви доказателства се установява ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение № 52 от 10.05.2019 г. по гр. д. № 2217/2018 г. 3
  Решение № 52 от 10.05.2019 г. по гр. д. № 2217/2018 г.
  По какви критерии се определя дали поземлен имот е земеделски или урбанизиран по своя характер с оглед това дали при преценка реалната му поделяемост се прилагат правилата на ЗУТ или чл. 72 ЗН и ЗСПЗЗ?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №30/12.03.2021 по дело №1662/2020
  Могат ли лицата, заварени като ползватели в предоставени им за ползване земи, на които е признато право на задържане по силата на закона - пар. 4в ПЗР ЗСПЗЗ – да се позовават на придобиване на предоставения им имот в резултат на изтекла в тяхна полза придобивна давност, след като са…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари