Определение №60346/07.06.2021 по дело №1438/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60346

  гр. София, 07.06.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, първо отделение, в закрито заседание на втори юни, през две хиляди двадесет и първа година, в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ:РОСИЦА БОЖИЛОВА ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

  като разгледа докладваното от съдия Божилова т.д. № 1438/2020 год. и за да се произнесе съобрази следното :

  Производството е образувано по касационна жалба на Д. Е. против решение № 317/04.02.2020 г. по гр.д.№ 2991/2019 г. на Софийски апелативен съд, поправено по реда на чл.247 ГПК с решение № 10263/22.03.2021 г., в частта му, с която е оставена без уважение въззивната жалба на страната против решение от 15.11.2018 г. по гр.д.№ 13422/2016 г. на Софийски градски съд, с което предявеният от същата против ЗАД „Алианц България„АД иск, с правно основание чл.226 ал.1 КЗ / отм./, е отхвърлен, за разликата между присъдените, вкл. с въззивното решение 27 000 лева и до претендираните 50 000 лева. Касаторът оспорва правилността на въззивното решение, като постановено в противоречие с чл.52 ЗЗД, предвид изключително занижения размер на присъденото обезщетение за неимуществени вреди, в причинна връзка с ПТП от 14.11.2013 г., причинено по вина на водача на застрахован по задължителна застраховка „Гражданска отговорност „ на автомобилистите лек автомобил. Според страната, въззивният съд не е съобразил всички релевантни за определяне размера на обезщетението обстоятелства и конкретно : понесеният силен психологически стрес и емоционални страдания, вкл. от отложената поради травмата процедура „ин витро”, болките и страданията от оперативното изваждане на импланта, дългият възстановителен период, през който е била изцяло зависима от чужда помощ, продължаващите и към момента болки и затруднения в движенията – при клякане и изкачване на стълби, крампи след продължително движение и сутрин, останалите трайни кожни белези. Не са съобразени от съда, като ориентир за икономическите условия към момента на определяне на обезщетението, лимитите на застрахователна отговорност, съгласно пар.27 от ПЗР на КЗ. Касаторът твърди, че обезщетението е несъобразено с формирана практика в аналогични случаи, спрямо която е определена и цената на иска. Счита, че изложените мотиви са непоследователни и непълни , спрямо установената фактическа обстановка, както и неубедителни, по отношение значението на всяко отделно обстоятелство при определяне на общия размер, доколкото единствено маркира същото, с което се явяват в нарушение на ППВС № 4/1968 г.. Така въззивният съд е приложил превратно критерия за справедливост, въведен с чл.52 ЗЗД, влагайки различен от вложения от законодателя смисъл – да бъде адекватен паричен еквивалент на понесените болки и страдания.

  Ответната страна - ЗАД „Алианц България„ АД – оспорва касационната жалба и обосноваността на основание за допускане на касационното обжалване, поради неформулирането на правен въпрос, в евентуалност – поради необосноваването на допълнителния селективен критерий по същия. Счита, че изложението по чл.284 ал.3 ГПК преповтаря обстоятелствената част на касационната жалба и основанията за неправилност на въззивния акт по чл.281 т.3 ГПК, различни от тези по чл.280 ал.1 и ал.2 ГПК, преценими в настоящата фаза на касационното производство.

  Върховен касационен съд, първо търговско отделение констатира, че касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК, от легитимирана да обжалва страна и е насочена срещу валиден и допустим, подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

  За да се произнесе по допускане на касационното обжалване, в обхвата на касационните доводи, ограничени до правилността на изводите относно размера на дължимото обезщетение , съответно прилагането на критерия за справедливост, заложен в чл.52 ЗЗД, настоящият състав съобрази следното :

  Ищцата Д. Е. е предявила иск за обезщетяване на неимуществени вреди, в причинна връзка с ПТП от 14.11.2013 г., причинено по вина на водача на застрахован по задължителна застраховка „Гражданска отговорност„ на автомобилистите лек автомобил, в размер на 50 000 лева . В исковата молба се сочи, че в резултат на ПТП същата е получила закрито счупване на голямопищялна кост и претърпяла оперативна интервенция за откритото наместване на фрактурата, с вътрешна фиксация - поставяне на имплант. Твърди, че и към момента изпитва болки в областта на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари