Определение №60345/08.10.2021 по дело №3027/2018

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60345

  гр. София, 08.10.2021г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на шести октомври през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

  изслуша докладваното от съдия Христова т.д. №3027 по описа за 2018г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.83, ал.2 ГПК.

  Съдът е сезиран с искане от жалбоподателката Ж. И. Докторова за освобождаване от задължението за плащане на държавна такса за производството по частна жалба вх.№65565/30.06.2021г. С молби от 10.08.2021г. и 14.09.2021г. са представени декларация за имуществено състояние по чл.83, ал.2 ГПК и доказателства за имущественото, семейно и здравословно състояние на Докторова.

  Върховният касационен съд, състав на Първо търговско отделение, като разгледа молбата намира следното:

  Видно от приложената декларация за материално и гражданско състояние, представените доказателства за имуществено, семейно и здравословно състояние на Докторова, както и служебно направена от съда справка в Имотния регистър, молителката е на 58 години, във влошено здравословно състояние, разведена, безработна, получава като постоянен доход пенсия за инвалидност в размер от 255 лева и допълнителна сума от 50 лева. Притежава недвижим имот в [населено място], област Варна, в който живее, както и ид.част от недвижим имот в [населено място], като и върху двата имота са вписани възбрани.

  Освобождаването от такси и разноски по производството е обусловено от преценка на съда дали страната разполага с достатъчно средства, за да ги плати, като следва да бъдат съобразени доходите на лицето или на неговото семейство; имущественото състояние, удостоверено с декларация; семейното положение; здравословното състояние; трудовата заетост; възрастта и други обстоятелства /чл.83, ал.2, т.1-7 ГПК/. В настоящия случай частната жалбоподателка не разполага с достатъчно средства за заплащане на дължимата държавна такса.

  Воден от горното настоящият състав на ВКС намира искането за освобождаване от задължение за внасяне на държавна такса за частна жалба в размер от 15.00 лева за основателно.

  Предвид изложеното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на първо отделение

  О П Р Е Д Е Л И:

  ОСВОБОЖДАВА на основание чл. 83, ал.2 ГПК Ж. И. Докторова от задължение за плащане на държавна такса за производството по частна жалба вх.№65565/30.06.2021г. в размер на 15.00 лева.

  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

  Частната жалба да се докладва на председателя на Първо търговско отделение за образуване на дело.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари