Определение №60344/09.06.2021 по дело №2087/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60344

  гр. София, 09.06.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на осми юни през две хиляди и двадесет и първа година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  като изслуша докладваното Костадинка Недкова т. д. N 2087 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на ищеца Община Кърджали против решение № 246/17.08.2020г. по в.т.д. № 204/2020г. на Апелативен съд –Пловдив, с което потвърждава решение № 10/18.01.2018г. по т.д. № 18/2017г. на Окръжен съд–Кърджали и постановеното по реда на чл.247 ГПК решение № 46/25.02.2020г. по същото дело, като на касатора са възложени разноските по делото. С последното на основание чл.124,ал.1 ГПК е признато за установено по отношение на Община Кърджали, че търговските дружества „Рила-09 „АД и „Търговия К“ ООД не дължат изпълнение на: 1/ сумата 201 888,27 лева, предмет на изпълнителен лист от 27.03.2008г., издаден по реда па чл.237, б. „в“ ГПК /отм./ по частно гр.д. № 165/2008г. на Районен съд-Кърджали, поради погасяване по давност на вземанията, материализирани в изпълнителния лист от 27.03.2008г., въз основа на който е образувано изпълнително дело № 439/2008г. по описа на ЧСИ - Р. С., прекратено с влязло в сила постановление на осн. чл.433, ал.1 т.8 ГПК, като понастоящем същото вземане е предмет на изп. дело № 190/2017г. на ЧСИ - Р. С.; 2/ по иска по чл. 439,ал.1 ГПК на сумата 284 143.30 лева, предмет на заповед № 475 от 07.04.2009 г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 т.2 ГПК и изпълнителен лист от същата дата, издаден по ч.гр.дело № 391/2009 г.на Районен съд - Кърджали, поради погасяването по давност на вземанията, материализирани в изпълнителния лист от 07.04.2009 г., въз основа на който е образувано изпълнително дело № 438/2009 г. по описа на ЧСИ-Р. С., прекратено с влязло в сила постановление по реда на чл.433, ал.1, т.8 ГПК, като понастоящем вземането е предмет на изп. дело № 190/2017г. на ЧСИ-Р. С..

  Касаторът атакува постановеното въззивно решение при повторно разглеждане на делото, като неправилно поради нарушение на материалния и процесуалния закон. Твърди, че съдът не е преценил представените и приети по делото доказателства по отделно и в тяхната съвкупност и поради това решението му е необосновано. Въпреки че е направил разграничение между прекъсването на давността с предявяването на иск и при предприемане на принудително изпълнение в хипотезите на чл.116, б. „б“ ЗЗД и чл.116, б. „в“ ЗЗД във вр. с чл.117 ЗЗД, в мотивите си при постановяване на решението е разгледал единствено кога е последното изпълнително действие на частния съдебен изпълнител, обвързвайки го с т.10 от ТР № 2/2015г. на ОСГТК на ВКС, но липсват мотиви във връзка с водените срещу касатора искови производства по гр. д. № 42/2010г., гр д. № 80/2012г. и гр.д. № 94/2012г. на Окръжен съд – Кърджали /първите две относно вземанията по изпълнително дело № 439/2009г., а второто – относно вземанията по изп. дело № 438/2009г., всички по описа на ЧСИ Р. С./ и прекъсването на давността по чл.116, б. „б“ ЗЗД. Претендира разноски за всички инстанции.

  Ответниците по жалбата и по делото, „РИЛА-98“ АД и „Търговия -К“ ООД, в писмен отговор оспорват наличието на основания за допускане на касационно обжалване и основателността на касационната жалба. Претендират разноски. Жалбоподателят „Търговия-К“ ООД представя и списък на разноските си от 6 000 лева – адвокатско възнаграждение и договор за правна защита и съдействие.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, като взе предвид данните по делото и доводите на страните, приема следното:

  Касационната жалба, с оглед изискванията за редовност, е процесуално допустима – подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл.283 ГПК срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

  Относно исковете по чл.124 ГПК:

  Изпълнителният лист от 27.03.2008г. е издаден на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари