Определение №60341/07.06.2021 по дело №2233/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60341

  гр. София, 07.06.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на първи юни две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Желева т. д. № 2233 по описа за 2020 г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Б. Е. Д. и А. Е. Д. срещу решение № 11754 от 3. 08. 2020 г. по в. гр. д. № 6166/2019 г. на Софийски апелативен съд, ГО, 12 състав, с което след частична отмяна на решение № 6904 от 11. 10 2019 г. по гр. д. № 14032/2018 г. на Софийски градски съд са отхвърлени предявените от касаторите срещу „Застрахователно акционерно дружество А.“ АД искове за заплащане на сумата от по 80 000 лв. за всеки, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, които са били претърпени от смъртта на тяхната баба Б. Д. А., която е настъпила при ПТП на 22. 02. 2015 г., ведно със законната лихва, считано от датата на настъпване на застрахователното събитие – 22. 02. 2015 г. до окончателното изплащане на сумата.

  В касационната жалба се поддържа, че въззивното решение е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Касаторите оспорват изводите на въззивния съд, че не са установили между тях и починалата им баба да е съществувала особено емоционална връзка, която ги легитимира да претендират обезщетение за понесените от смъртта й страдания. Твърдят, че тези изводи противоречат на Тълкувателно решение № 1 от 21. 06. 2018 г. по тълк. д. № 1/2016 г. на ОСНГТК на ВКС. Поддържат, че въззивният съд не е обсъдил всички доказателства по делото, не е извършил задълбочен анализ на съществувалите между касаторите и починалата им баба отношения и не е отчел интензивността и продължителността на моралните болки и страдания на касаторите в резултат на смъртта на баба им, която ги е отгледала от деца. Правят искане за отмяна на обжалваното решение.

  Допускането на касационно обжалване касационните жалбоподатели основават на предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 и ал. 2, предл. 3 ГПК. В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК поставя следните въпроси: „1. Следва ли да се приеме за установена приетата от първоинстанционния съд доказана особено близка житейска връзка, даваща основание за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди при смърт на близък, при липса на събрани нови факти и доказателства по делото във въззивната инстанция?; 2. Противоречието на въззивното решение с решението на първоинстанционния съд, в частта в която е прието, че е налице особено близка житейска връзка, основание ли е за допускане на касационно обжалване в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК?; 3. При проведено пълно и главно доказване на съществуването на трайна и дълбока емоционална връзка с починалия и настъпили в резултат на неговата смърт сериозни като интензитет и продължителност морални болки и страдания следва ли въззивната инстанция да прецени единствено отделни факти по делото, относими към определяне на конкретния размер на обезщетението при спазване принципа на справедливост или следва да разглежда отново наличието на обстоятелства за уважаване на исковата претенция?; 4. Какви са по интензитет и времетраене моралните болки и страдания на легитимирания да получи застрахователно обезщетение, в резултат на смъртта на неговата баба/дядо, респективно брат/сестра?; 5. Какви са по интензитет и времетраене нормално присъщите морални болки и страдания на преживелия родственик при настъпила смърт на негов брат/сестра, респективно баба/дядо? 6. Какъв е критерият, по който може да се определи, че съществува изключителната връзка между брат/сестра, респективно баба/дядо и починалия, която да се отклонява от нормалната между такива родственици?; 7. Следва ли съдът в мотивите на постановеното решение да обсъди всички събрани по делото доказателства относими към релевантните за спора факти и

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари