Определение №60341/08.10.2021 по дело №1603/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60341

  гр. София, 08.10.2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на двадесет и осми септември през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

  АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

  като изслуша докладваното от съдия Генковска ч.т.д. № 1603 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК.

  Образувано е по частна жалба от Агенция по вписванията срещу определение № 185/11.05.2021г. по в.т.д. № 129/2021г. по описа на Апелативен съд- Велико Търново, с което е оставена без разглеждане въззивна жалба на частния жалбоподател против решение № 15/04.03.2021г. по т.д. № 3/2021г. на ОС-Велико Търново и е прекратено производството по делото.

  Частният жалбоподател иска да бъде отменено определението като неправилно. Излага доводи, че с измененията на чл.25 ЗТРРЮЛНЦ / обн. в ДВ, бр.105/2020г./ на Агенцията по вписванията е призната процесуална легитимация като страна в съдебното производство по обжалване отказите на длъжностното лице по регистрация, в т.ч. и тя има право на жалба срещу решението на окръжния съд. Така при постъпване на жалба агенцията може да изрази становище по нея, решението на окръжния съд се съобщава на агенцията и от този момент за нея тече 7-дневен срок за обжалване на решението пред апелативния съд, агенцията като страна в съдебното производство има право на разноски.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, като прецени данните по делото, приема следното:

  Частната жалба е процесуално допустима – депозирана е в рамките на преклузивния едноседмичен срок по чл.275, ал. 1 ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което следва да бъде разгледана по същество.

  Производството по т.д. №3/2021г. на ОС- Велико Търново е било образувано по жалба с правно осн. чл.25, ал.1 ЗТРРЮЛНЦ от „МИ КАР ТРАНС“ООД срещу отказ № 20210108144036-2-3/14.01.2021г. на длъжностното лице по регистрацията към АВ. Същото производство е приключило с решение № 15/04.03.2021г. на ОС-Велико Търново, с което е отменен обжалваният отказ и е указано на осн. чл.25, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ на АВ да извърши исканото по процесното заявление вписване по партида на дружеството.

  С жалба вх. № 1780/18.03.2021г. Агенция по вписванията е обжалвала горепосоченото решение пред ВТАС.

  С определение № 185/11.05.2021г. по в.т.д. № 129/2021г. по описа на Апелативен съд- Велико Търново е оставена без разглеждане жалбата на агенцията като недопустима и е прекратено производството по делото. В мотивите си въззивният съд е изложил съображения, че измененията в чл.25 ЗТРРЮЛНЦ / обн. в ДВ, бр.105/2020г./ касаят разноските в производството по обжалване на отказите и не водят до промяна характера на това производство. В същото на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  • Определение по чл. 274 ал. 2 ГПК
   Определение №60373/26.10.2021 по дело №2186/2021
   Относно легитимацията на Агенцията по вписванията да обжалва постановено по реда на чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ решение на окръжен съд за отмяна на отказ за вписване.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари