Определение №60340/07.06.2021 по дело №2106/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  4

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60340

  гр. София, 07.06.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на първи юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Желева т. д. № 2106 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Ф. К. Ф. срещу решение № 1349 от 25. 06. 2020 г. по в. т. д. № 1079/2020 г. на Софийски апелативен съд, ТО, 11 състав, с което е потвърдено решение № 5 от 14. 01. 2020 г. по т. д. № 29/2019 г. на Кюстендилски окръжен съд, с което е признато за установено по иска, предявен по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК, че „Банка ДСК“ ЕАД, [населено място] има вземане към касатора, произтичащо от запис на заповед, издаден на 17. 07. 2008 г. в [населено място] от Ф. Ф. като ЕТ „Ф. Ф.“, за сумата от 30 882 лв., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 29. 05. 2018 г. до окончателното изплащане, за което в полза на банката е издадена заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК по гр. д. № 1039/2018 г. по описа на ДРС.

  Касаторът поддържа, че обжалваното въззивно решение е неправилно поради нарушения на материалния и процесуалния закон и поради необоснованост. Оспорва извода на въззивния съд, че вземането на ищеца не е погасено по давност, тъй като искът по чл. 422, ал. 1 ГПК се счита предявен от момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, което в случая е осъществено на 29. 05. 2018 г. и е в рамките на тригодишния давностен срок по чл. 531, ал. 1 ТЗ от падежа на записа на заповед – 25. 07. 2015 г. Твърди, че този извод противоречи на задължителните указания по т. 14 от Тълкувателно решение № 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС, че подаването на молба за издаване на изпълнителен лист на несъдебно изпълнително основание не представлява предприемане на действие за принудително изпълнение по смисъла на чл. 116, б. „в“ ЗЗД и не прекъсва давността за вземането. Касаторът моли обжалваното решение да бъде отменено.

  В инкорпорираното в касационната жалба изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторът поддържа, че е налице основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване. Твърди, че въззивният съд се е произнесъл в противоречие с практиката на ВКС – т. 14 от Тълкувателно решение № 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС и решение № 45 от 30. 03. 2017 г. по т. д. № 61273/2016 г., ІV г. о. по въпроса: „Подаването на молба за издаване на изпълнителен лист на несъдебно изпълнително основание по чл. 242 ГПК (отм.) /в настоящия случай чл. 417 ГПК/ представлява ли предприемане на действие за принудително изпълнение по смисъла на чл. 116, б. „в“ ЗЗД?“

  Ответникът по касационната жалба „Банка ДСК“ АД е депозирал писмен отговор, в който изразява становище, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване на въззивното решение, съответно – за неоснователност на касационната жалба. Прави искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, като взе предвид доводите на страните и извърши преценка за наличието на предпоставките за допускане на касационно обжалване, приема следното:

  Касационната жалба е подадена от надлежна страна срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт в преклузивния срок по чл. 283 ГПК и е процесуално допустима.

  За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е приел за установено, че на 17. 07. 2008 г. между банката ищец и Ф. Ф., действащ като ЕТ „Ф. Ф.“, е сключен договор за кредит за сумата от 30 000 лв. с краен срок

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари