Определение №60340/08.10.2021 по дело №1250/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 2 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Друго

Анотация

Въпрос

Страна ли е Агенция по вписванията в съдебното производство по обжалване отказа на длъжностното лице по регистрацията и няма право на жалба срещу позитивното решение по чл.25, ал.5 ЗТРРЮЛНЦ на окръжния съд по реда на чл.25, ал.4 ЗТРРЮЛНЦ?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на двадесет и осми септември през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА, АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като изслуша докладваното от съдия Генковска ч.т.д. № 1250 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК.

История на спора

Образувано е по частна жалба от Агенция по вписванията срещу определение № 117/25.03.2021г. по в.т.д. № 68/2021г. по описа на Апелативен съд- Велико Търново, с което е оставена без разглеждане жалба с вх. № 909/10.02.2021г. на частния жалбоподател и е прекратено производството по делото.

Частният жалбоподател иска да бъде отменено определението като неправилно. Излага доводи, че с измененията на чл.25 ЗТРРЮЛНЦ / обн. в ДВ, бр.105/2020г./ на Агенцията по вписванията е призната процесуална легитимация като страна в съдебното производство по обжалване отказите на длъжностното лице по регистрация, в т.ч. и тя има право на жалба срещу решението на окръжния съд. Така при постъпване на жалба агенцията може да изрази становище по нея, решението на окръжния съд се съобщава на агенцията и от този момент за нея тече 7-дневен срок за обжалване на решението пред апелативния съд, агенцията като страна в съдебното производство има право на разноски.

Мотиви

Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, като прецени данните по делото, приема следното:

Частната жалба е процесуално допустима – депозирана е в рамките на преклузивния едноседмичен срок по чл.275, ал. 1 ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което следва да бъде разгледана по същество.

Производството по т.д. №191/2020г. на ОС-Велико Търново е било образувано по жалба с правно осн. чл.25, ал.1 ЗТРРЮЛНЦ от „Сдружение – Европейска асоциация на фолклорните фестивали- ЕАФФ“ срещу отказ № 20200930104654 -2/06.10.2020 г. на длъжностното лице по регистрацията към АВ. Същото производство е приключило с решение № 6/20.01.2021г. на ОС-Велико Търново, с което е отменен обжалваният отказ и е указано на осн. чл.25, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ на АВ да извърши исканото по процесното заявление вписване по партида на сдружението.

С жалба вх. № 909/10.02.2021г. /пощенско клеймо от 08.02.2021г./ Агенция по вписванията е обжалвала горепосоченото решение пред ВТАС.

С определение № 117/25.03.2021г. по в.т.д. № 68/2021г. по описа на Апелативен съд- Велико Търново е оставена без разглеждане жалба с вх. № 909/10.02.2021г. на агенцията като недопустима и ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Определение по чл. 274 ал. 2 ГПК
    Определение №60373/26.10.2021 по дело №2186/2021
    Относно легитимацията на Агенцията по вписванията да обжалва постановено по реда на чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ решение на окръжен съд за отмяна на отказ за вписване.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари