Определение №60339/21.09.2021 по дело №2334/2021

Спорът е разрешен с Решение №60171/20.12.2021 по дело №2334/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За доказателственото значение на записите в кадастралния регистър и за способите, чрез които може да бъде установена идентичността на имот, отразен в кадастрална карта, изработена по реда на ЗКИР?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на шестнадесети септември през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Маргарита Соколова

ЧЛЕНОВЕ:
Светлана Калинова, Гълъбина Генчева

при секретар като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова гражданско дело № 2334 от 2021 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба с вх.№261451/11.03.2021г., подадена от Е. Г. П. и К. В. П., чрез процесуалния им представител адв. С. З., срещу решение №260011, постановено на 08.02.2021г. от Апелативен съд - Варна, с което първоинстанционното решение е изцяло отменено и вместо това е отхвърлен предявеният от Е. Г. П. и К. В. П. против „ЕЛМЕ“ ЕООД иск за приемане за установено по отношение на ответното дружество, че ищците са собственици на недвижим имот с идентификатор .... по КККР на [населено място], находящ се в [населено място], район „П.“, к.к. „Ч.“, м. „Б. А.“, с площ от 7043 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, при граници: имот ...., имот ...., имот .... и имот ...., по силата на договор за покупко-продажба, обективиран в н.а.№....г. на нотариус С. Д., рег.№363 на НК, вписан в Служба по вписванията с акт №....г. и в полза на ответното дружество са присъдени направените по делото разноски.

В изложението към касационната жалба се поддържа, че са налице предпоставки за допускане на касационно обжалване по реда на чл.280, ал.1 ГПК, т.1 и т.3, тъй като в обжалваното решение въззивният съд се е произнесъл по въпроси, които са решени в противоречие с практиката на ВКС и са от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.

Според касаторите въззивният съд се е произнесъл в противоречие с практиката на ВКС по следните материално-правни и процесуално-правни въпроси:

1.Допустимо ли е въззивният съд да основава решението си на факти, за които не се намира констатация в първоинстанционното решение и доводи за установяването на които не се съдържат във въззивната жалба;

2.Длъжен ли е въззивният съд да се произнася единствено в рамките на спорните въпроси, очертани от твърденията на страните, или е свободен да формира своите изводи без да се ограничава от въпросите, по които страните са заявили, че не спорят в процеса;

3.Длъжен ли е въззивният съд ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

  • Решение ои чл. 290 ГПК
    Решение №60171/20.12.2021 по дело №2334/2021
    За доказателственото значение на записите в кадастралния регистър и за способите, чрез които може да бъде установена идентичността на имот, отразен в кадастрална карта, изработена по реда на ЗКИР?

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари