Определение №60338/07.06.2021 по дело №2011/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60338

  гр. София, 07.06.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на първи юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Желева т. д. № 2011 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Национална агенция за приходите /НАП/ срещу решение № 11829 от 10. 08. 2020 г. по в. т. д. № 598/2020 г. на Софийски апелативен съд, ТО, 13 състав, с което е потвърдено решение № 2302 от 19. 12. 2019 г. по т. д. № 1364/2019 г. на Софийски градски съд, ТО, VІ-23 състав, с което са отхвърлени предявените от касатора срещу „Рода Жар“ ЕООД (н) искове по чл. 694 ТЗ за установяване поредност на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 1 ТЗ на предявени и приети в производството по несъстоятелност на длъжника публични държавни вземания.

  Касационният жалбоподател поддържа, че въззивното решение е неправилно поради нарушение на материалния закон. Оспорва извода на въззивния съд, че публичните вземания не могат да се ползват с привилегията по чл. 722, ал. 1, т. 1 ТЗ, тъй като запорите, наложени с постановление изх. № С180022-02-0004996/7. 02. 2018 г. са вписани в ЦРОЗ след датата на откриване на производството по несъстоятелност по отношение на длъжника. Сочи, че в разпоредбата на чл. 638, ал. 4, изр. 3 ТЗ и в останалите разпоредби на ТЗ не са регламентирани пречки за вписване в съответния регистър на обезпечителна мярка, наложена преди откриване на производството по несъстоятелност. Изразява становище, че вписването на наложен запор не е елемент от фактическия състав на налагане на обезпечителна мярка. Определя като неоснователно позоваването в атакуваното решение на разпоредбата на чл. 43, ал. 4 ЗОЗ, тъй като същата урежда случаите на учредяване на особен залог, а не на налагане на обезпечителна мярказапор от публичен изпълнител, вписана в ЦРОЗ.

  Допускането на касационно обжалване основава на предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. Касационният жалбоподател поддържа, че въззивният съд се е произнесъл по следния материалноправен въпрос: „Следва ли кредиторът, чиито вземания са обезпечени със запор, наложен по реда на ДОПК преди датата на съдебното решение за откриване на производството по несъстоятелност, но вписан в съответния регистър по реда на Закона за особените залози след тази дата, да се удовлетвори привилегировано по реда на чл. 722, ал. 1, т. 1 ТЗ?“. Значението на поставения въпрос за точното прилагане на закона и за развитието на правото се обосновава с празнотата в действащата законодателна уредба на търговската несъстоятелност по отношение на този вид запори и от възможността от налагането на обезпечителната мярка до надлежното й вписване да изтече период от време, през който да бъде открито производството по несъстоятелност спрямо търговеца и така, независимо от навременното налагане на мярката по реда на ДОПК, кредиторът да не може да се ползва от привилегията по чл. 722, ал. 1, т. 1 ТЗ.

  Ответникът по касационната жалба – „Рода Жар“ ЕООД (н) и синдикът В. П. не са депозирали отговор на касационната жалба в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, като извърши преценка за наличието на предпоставките за допускане на касационно обжалване, приема следното:

  Касационната жалба е подадена от надлежна страна срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт в преклузивния срок по чл. 283 ГПК и е процесуално допустима.

  За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е приел за установено, че с решение № 1577 от 24. 07. 2018 г. /решението е обявено в търговския регистър на същата дата/ по т. д. № 243/2018 г. на СГС, постановено на основание чл. 632, ал. 1 ТЗ, е открито производство по несъстоятелност на длъжника „Рода жар“ ЕООД поради неплатежоспособност с начална дата 31.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари