Определение №60337/07.06.2021 по дело №936/2019


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  6

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60337

  София, 07.06.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на дванадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

  ПЕТЯ ХОРОЗОВА

  изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова

  т.дело № 936/2019 година

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по съвместна касационна жалба на „Агро Ж.А.“ ООД, ЕИК[ЕИК] и „Вити дивелопмънт“ ЕООД, ЕИК[ЕИК], чрез процесуалния им пълномощник, срещу решение № 322 от 21.11.2018 г. по в.т.д. № 524/2018 г. на Апелативен съд – Пловдив, с което е потвърдено решение № 65 от 22.06.2018 г. по т.д. № 119/2017 г. на Окръжен съд – Хасково, с което на основание чл.135, ал.1 ЗЗД е обявена за недействителна спрямо „Корпоративна търговска банка“ АД /н/ сделката, предмет на договор за покупко-продажба на недвижим имот – поземлен имот № 001246, парцел 246 в масив първи по плана на землището на [населено място], с площ 27,434 дка, заедно с построените в имота сгради, с подробно описание в нот.акт №4, том II, рег.№ 982, дело № 162/2015 г. на нотариус М. Д., рег. № 419.

  В жалбата се поддържат касационни доводи за недопустимост, евентуално за неправилност. Твърдяната недопустимост на въззивното решение е обоснована с липсата на правен интерес от предявяване на иска по чл.135 ЗЗД срещу страните по договора за покупко-продажба от 10.03.2015 г. – продавача и длъжник на банката „Агро Ж.А.“ ООД и купувача „Вити дивелопмънт“ ЕООД. Според касационните жалбоподатели, след като вземанията на банката към дружеството – длъжник по трите договора за банков кредит от 03.05.2007 г., 19.04.2011 г. и от 15.07.2013 г. са продадени от синдиците чрез търг с тайно наддаване и продажната цена е постъпила в масата на несъстоятелността, то искът по чл.135 ЗЗД не може да донесе никакви допълнителни постъпления в масата на несъстоятелността на „КТБ“ АД/н/ и затова тя няма правен интерес от предявяването му, а като е предявила този иск, банката е упражнила недобросъвестно процесуални права. В жалбата се твърди, че при прилагането на чл.226, ал.1 ГПК, апелативният съд неправилно е определил деня, в който е започнало течението на производството, а именно, от 01.09.2017 г., когато исковата молба е изпратена по пощата, а не от 04.09.2017 г., когато същата е постъпила в първоинстанционния съд. Освен това се сочи, че съдът не е съобразил, че чл.226 ГПК не се прилага, когато спорното право е прехвърлено не с правна сделка, а с държавен акт, в случая с постановлението от 04.09.2017 г. на председателя на УС на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за възлагане на вземанията по кредитните договори на лицето, спечелило търга. По подробно мотивирани съображения, касационните жалбоподатели считат, че спорното право по делото, образувано въз основа на исковата молба по чл.135 ЗЗД, не е било прехвърлено в хода на съдебното производство по този иск, а преди началото му, както и че то е прехвърлено с държавен акт, а не с правна сделка. Моли се за обезсилване на въззивното решение и потвърденото с него първоинстанционно решение и прекратяване на производството по делото, евентуално за отмяна на въззивното решение и отхвърляне на иска по чл.135 ЗЗД, с присъждане на разноски.

  Искането за допускане на касационно обжалване е основано на чл.280, ал.1, т.1 и ал.2, предл.второ ГПК. В изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК са формулирани следните процесуалноправни въпроси: 1. От кой ден започва течението на производството в хипотезата на чл.226, ал.1 ГПК и 2. Приложим ли е чл.226, ал.1 ГПК, когато прехвърлянето на спорното право в течение на производството е станало с държавен акт, а не с правна сделка. По първия въпрос се твърди противоречие с решение по т.д. № 76/2010 г. на ВКС, II т.о., а по втория въпрос – противоречие с определение по ч.гр.д. № 332/2009 г. на ВКС, IV г.о.

  От „Корпоративна търговска банка“ АД /н/, представлявана от А. Д. и К. М., осъществяващи

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари