Определение №60337/07.06.2021 по дело №1361/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60337

  гр. София, 07.06.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на петнадесети април две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Желева т. д. № 1361 по описа за 2020 г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Н. А. В. срещу решение № 99 от 17. 03. 2020 г. по в. т. д. № 810/2019 г. на Пловдивски апелативен съд в частта, с която е потвърдено решение № 130 от 29. 07. 2019 г. по т. д. № 72/2018 г. на Кърджалийски окръжен съд в частта, с която предявеният от касатора срещу „Застрахователна компания Лев инс“ АД, [населено място] иск по чл. 432, ал. 1 КЗ за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди, причинени при ПТП, настъпило на 24. 01. 2018 г., е отхвърлен за разликата над 40 000 лв. до пълния предявен размер от 80 000 лв.

  В касационната жалба се поддържа, че въззивното решение в обжалваната част е неправилно поради нарушения на материалния и процесуалния закон и необоснованост. Касационният жалбоподател сочи, че определеният от съда размер на обезщетението за неимуществени вреди не съответства на критерия за справедливост по чл. 52 ЗЗД. Излага оплаквания, че въззивният съд не е отчел в достатъчна степен релевантните за размера на обезщетението обстоятелства, а именно вида и тежестта на телесното увреждане на ищеца, начина на причиняване на увреждането, интензитета на понесените физически и психически болки и страдания и преживения стрес, проведения лечебен процес и неговата продължителност, състоянието на увредения година след катастрофата, пълната промяна в начина му на живот, трудностите му с оглед особеностите на личността му и предходно негово увреждане, възрастта му /79 г./ към момента на ПТП и икономическото състояние на страната към същия момент. Прави искане за отмяна на атакуваното решение в обжалваната част.

  Допускането на касационно обжалване основава на предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК.

  Ответникът по касационната жалба „Застрахователна компания Лев инс“ АД е подал отговор на касационната жалба, в който изразява становище за липсата на основания за допускане на касационното обжалване, респективно – за неоснователност на касационната жалба.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, като взе предвид доводите на страните и извърши преценка за предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, приема следното:

  Касационната жалба е подадена от надлежна страна срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт в преклузивния срок по чл. 283 ГПК и е процесуално допустима.

  За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е приел, че справедливото по смисъла на чл. 52 ЗЗД обезщетение за претърпените от ищеца неимуществени вреди във връзка с телесно увреждане, причинено при ПТП на 24. 01. 2018 г., възлиза на 40 000 лв. При произнасяне по размера на обезщетението решаващият съд е съобразил характера и тежестта на увреждането на здравето на ищеца - счупване на шийката на тазобедрената става на левия долен крайник, представляващо средна телесна повреда, извършеното му оперативно лечение, продължилото повече от година възстановяване на пострадалия при налични към момента на постановяване на решението ограничена двигателна способност /затруднения в придвижването и ползване на помощни средства/ и болки в крайника при натоварване. Въззивният съд е отчел, че за целия период на възстановяване ищецът е търпял силни болки, като физическото му състояние е дало отражение и на психиката му. Подчертал е, че са налице данни за затрудненото възстановяване на ищеца поради възрастта му и ампутираната му ръка, но те не могат да обосноват промяна в размера на определеното от първоинстанционния съд обезщетение за неимуществени вреди. Произнасянето на апелативния съд по размера на обезщетението е съобразено и със социално-икономическите условия в страната към 2018 г.

  Настоящият състав на ВКС намира, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване.

  Касационният жалбоподател

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари