Определение №60335/16.08.2021 по дело №1528/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Друго

Анотация

Въпрос

Относно предявяването на чужди права пред съд.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на единадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

Членове:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

като разгледа докладваното от съдията Атанасова гр.дело № 1528 по описа за 2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК и сл.

История на спора

С решение № 260419 от 20. 01. 2021 г. по в. гр. д. № 14577/2019 г. на Софийски градски съд, II-Г въззивен състав, е потвърдено решение № 541575 от 21. 11. 2018 г. по гр. д. № 5257/2017 г. на СРС, ГО, 143 с-в, с което е признато за установено, по предявените от К. А. Т. и П. А. Т. против М. В. М., М. Д. Д.-М. и Л. А. Л. установителни искове за собственост по чл. 124, ал. 1 ГПК, че К. А. Т. и П. А. Т. са собственици, всеки от тях на по 1/2 идеална част, на недвижим имот - незастроено дворно място с площ от 845 кв.м., находящо се в [населено място], местност „Вилна зона Б.“, нанесено като поземлен имот с идентификатор .... по кадастралната карта на [населено място], а по регулационния план от 1998 г. на вилна зона Б. съставляващо парцел ....-им. ...., в кв. ....

Решението е обжалвано от Л. А. Л., чрез адв. К. С., САК, като неправилно, поради необоснованост на извода на въззивния съд, че процесният имот е бил собственост на наследодателя на ищците А. Т., необоснованост на извода, поради необоснованост на извода, че подписът положен за продавач в договора за покупко-продажба сключен с н.а. № .... г. не е на А. Т. (този извод бил основан единствено на заключението на съдебно-почерковата експертиза, като са игнорирани показанията на нотариус К., според които същата е извършила проверка за установяване самоличността на явилите се лица), както и поради необоснованост на извода, че имотът не е владян от ответниците М. в периода 15. 11. 2002 г. – 30.06.2003 г. и от касатора Л. в периода 30. 06. 2003 г. до 12. 11. 2008 г. Твърди се и допуснато нарушение на материалния закон – чл. 79 ЗС, ал. 1 и ал. 2 и чл. 70 ЗС, чл. 116 ЗЗД, чл. 26, ал. 2, пр. 2 ЗЗД. Сочат се и допуснати процесуални нарушения – на чл. 235 ГПК и чл. 236 ГПК (необсъждане на всички събрани по делото доказателства, неизвършване на обстоен анализ на свидетелските показания поотделно и в съпоставка с писмените доказателства, липса на мотиви защо се дава вяра на показанията на едни свидетели, а показанията на други се игнорират), неправилна преценка на обсъдените, нарушение на чл. 172 ГПК. Сочат се основания по чл. 280, ал. 1 ГПК, т. 1 и т. 3 ГПК по поставени процесуалноправни въпроси. Жалбоподателят се позовава и на чл. 280, ал. 2, пр. 3 ГПК – очевидна неправилност на въззивното решение.

Подадена е касационна жалба и от ответниците М. В. М. и М. Д. Д.-М., чрез адв. К. М., с която се развиват съображения за неправилност на въззивното решение, поради допуснато нарушение на съдопроизводствените правила: необсъждане на събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, и неизлагане на съображения защо се приемат за достоверни едни свидетелски показания, а други не, каквото е изискването на чл. 235 ГПК и чл. 236 ГПК; неправилна преценка на обсъдените доказателства; неразглеждане на направено от посочените ответници възражение по чл. 79 ЗС и по чл. 82 ЗС – за придобиване по давност на процесния имот от ответника Л., чрез владение, към което е присъединено и владението на праводателите му М. и М. М.; нарушение на чл. 172 ГПК. Твърди се и необоснованост на фактическите изводи, както и допуснато нарушение на материалния закон – чл. 79 ЗС, чл. 82 ЗС, чл. 83 ЗС и чл. 116 ЗЗД. Сочат

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари