Определение №60334/16.08.2021 по дело №1801/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  7

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60334

  София, 16.08.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  Членове: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  разгледа докладваното от съдията Ваня Атанасова гр.д. № 1801/2021 година.

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Подадена е касационна жалба от „Уникредит лизинг“ ЕАД, чрез процесуалния му представител адв. Г. И. П. – С., против решение от 5. 02. 2021 г. по в. гр. д. № 3186/2020 г. на СГС, IV-а състав, с което е потвърдено решение от 30. 07. 2019 г. по гр. д. № 19202/2018 г. на СРС, 31 с-в в частта, с която предявеният от „Уникредит лизинг“ ЕАД против „Щрабаг“ ЕАД иск с правно основание чл. 108 ЗС, за установяване на собствеността и предаване на владението върху фадрома м. „Ханомаг“, модел Р., рама[ЕИК], дата на производство 10. 03. 1994 г., е отхвърлен в осъдителната му част, както и в частта, с която е отхвърлен предявеният при условията на евентуалност иск с правно основание чл. 521, ал. 2 ГПК, за присъждане на сумата 16189 лв., представляваща паричната равностойност на описаната фадрома. Поддържа се неправилност на решението, поради необоснованост на фактическите изводи на въззивния съд и поради постановяването му в противоречие с чл. 108 ЗС и чл. 521 ГПК. Твърди се наличие на основанието по чл. 280, ал. 1 , т. 1 ГПК за допускане до касационно обжалване на въззивното решение, във връзка с поставени процесуалноправни въпроси.

  Ответната страна по касационната жалба „Щрабаг“ ЕАД, чрез пълномощника си адв. П. Н., изразява становище за правилност на въззивното решение и липса на основания по чл. 280 ГПК за допускането му до касационно обжалване. Претендира присъждане на разноски за касационната инстанция.

  Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение, след като обсъди доводите на страните и прецени данните по делото, прие следното:

  За да достигне до извод за неоснователност на иска по чл. 108 ЗС в осъдителната му част, както и за неоснователност на предявения при условията на евентуалност иск с правно основание 521, ал. 2 ГПК, въззивният съд, препращайки към мотивите на първоинстанционния съд по реда на чл. 272 ГПК и излагайки и собствени такива, е приел за установено от фактическа страна, че на 12. 01. 2007 г., между ищеца и „Пампов инженеринг“ ЕООД, е бил сключен договор за финансов лизинг за процесната фадрома, в изпълнение на който ищцовото дружество е купило фадромата на 22. 02. 2007 г. и е предоставило същата на „Пампов инженеринг“ ЕООД с приемо-предавателен протокол от 22. 02. 2007 г. Последното изпълнявало задълженията си по договора за лизинг докато имало финансова възможност за това. Когато изпаднало във финансови затруднения, предоставило фадромата на Б. Б., машинист-оператор, който да извършва с нея услуги срещу възнаграждение и да плаща месечните лизингови вноски. Фадромата трябвало да обслужва площадката на „Биовет Пещера“. Имало е и период от време, през който Б. Б. поел извършването на работа и на площадка на бетонов център на „Щрабаг“ ЕАД в гр. Пещера, който бетонов център е закрит през 2011 г. Б. Б. работил с фадромата през 2009 г., след което се разболял, една година си бил вкъщи и през месец февруари 2011 г. починал. На свидетелите на ответниците, един от които е бил служител на базата в П., не им е известно на закритата база в П. да е използвана чужда техника през периода 2008 г. – 2010 г. Фадромата не е осчетоводявана като актив на „Щрабаг“ ЕАД, няма никакви писмени доказателства и счетоводни данни същата да е била предмет на договор за покупко-продажба, договор за наем, договор за заем за послужване или да е предоставяна на дружеството на друго основание. Няма данни за компенсиране на задължения на „Пампов инженеринг“ ЕООД към „Щрабаг“ ЕАД чрез издавани фактури за насрещни услуги или отдаване под наем на фадромата

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари