Определение №60333/03.08.2021 по дело №1403/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60333

  София, 03.08. 2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение в закрито заседание на деветнадесети май две хиляди и двадесет и първа година в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  като разгледа докладваното от съдията Бранислава Павлова

  гражданско дело N 1403/ 2021 г. по описа на Първо гражданско отделение, за да се произнесе съобрази:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  С решение № 1889 от 09.03.2020г., постановено по гражданско дело № 3765/2009г., Софийският градски съд, гражданско отделение, ІІ-Б въззивен състав е оставил в сила решение от 16.02.2009 г., постановено по гражданско дело № 3948/2006 г. на Софийския районен съд, гражданско отделение, 26-ти състав, с което:

  1. е отхвърлен предявеният от Столичната община /конституирана по реда на чл. 120 от ГПК /отм./ на мястото на починалата в хода на процеса първоначална ищца А. К. Ч./ против И. И. Ц. и И. И. Ц. иск с правно основание чл. 108 от ЗС за признаване за установено, че ищецът е собственик по реституция, настъпила по силата на закона – ЗВСОНИ и по наследствено правоприемство, на урегулиран поземлен имот IX-....., целият с площ от 1 788 кв. м. от кв. 104 „з“ по плана на [населено място], местност „Т. баир“ и за осъждане на ответниците да предадат владението на горепосочения недвижим имот.

  2. са отхвърлени предявените по реда на чл. 181 от ГПК /отм./ от Сдружение с нестопанска цел „Американски университет в България“ против Столичната община искове с правно основание чл. 97, ал. 1 от ГПК /отм./ и с правно основание чл. 108 от ЗС против И. И. Ц. и И. И. Ц. за признаване за установено по отношение на тримата ответници, че ищецът е собственик по силата на завещание на недвижим имот УПИ IX- ....., целият с площ от 1 788 кв. м. от кв. 104 „з“ по плана на [населено място], местност „Т. баир“ и за осъждане на ответниците И. И. Ц. и И. И. Ц. да предадат владението на Сдружение с нестопанска цел „Американски университет в България“посочения недвижим имот.

  3. са отхвърлени предявените по реда на чл. 181 от ГПК /отм./ от Сдружение с нестопанска цел „Американски университет в България“ против Столичната община евентуални искове с правно основание чл. 97, ал. 1 от ГПК /отм./ и с правно основание чл. 108 от ЗС против И. И. Ц. и И. И. Ц. за признаване за установено по отношение на тримата ответници, че ищецът е собственик по силата на договор за продажба на наследство от 19.10.2006 г. на 1/2 идеална част от същия недвижим имот и за осъждане на И. И. Ц. и И. И. Ц. да предадат владението на тази част от имота.

  Софийският градски съд е прекратил производството по отношение на Г. Д. П. , конституиран във въззивното производство на основание чл.120 ГПК /отм./ на мястото на починалата на 28.07.2006 г. ищца А. К. Ч. като неин наследник по завещание от 25.07.2006г.

  С допълнително решение № 260700 от 22.10.2020г. Софийският градския съд е оставил без уважение искането по чл. 193 ГПК /отм./ на Сдружение с нестопанска цел „Американски университет в България“ за допълване на решението № 1889 от 09.03.2019г., чрез произнасяне с нарочен диспозитив по оспорването истинността на саморъчно завещание на А. Ч. от 25.07.2006 год. в полза на Г. Д. П..

  Решенията са постановени при участието на трети лица-помагачи на ответниците по първоначалния иск Г. К. Ц., М. Б. С., С. П. С. и К. П. Я..

  Срещу постановените от Софийския градски съд решения са постъпили три касационни жалби:

  1. Столичната община е подала касационна жалба вх. № 50633 от 09.06.2020г. в СГС срещу въззивното решение № 1889 от 09.03.2020г., постановено по гр.д.№ 3765/2009г., с което е потвърдено първоинстанционното решение за отхвърляне на предявения от нея ревандикационен иск против И. И. Ц. и И. И. Ц..

  В касационната жалба са направени

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари