Определение №60332/02.08.2021 по дело №2005/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  6

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60332

  София, 02.08. 2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение в закрито заседание на девети юни две хиляди двадесет и първа година в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

  ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

  ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

  като разгледа докладваното от съдията Бранислава Павлова

  гражданско дело N 2005/ 2021 г. по описа на Първо гражданско отделение, за да се произнесе съобрази:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Подадена е касационна жалба от М. И. Д. против въззивното решение на Пловдивския окръжен съд, четиринадесети съдебен състав № 260574 от 18.12.2020г. по гр.д.№ 1418/2020г.

  В касационната жалба се поддържа, че решението е недопустимо като постановено по предявен от ненадлежна страна иск, разгледано е недопустимо възражение от страна на ищеца Аграрен университет П. както и на държавата, че реституционната заповед на Кмета на [община] не е породила правно действие. Направени са и доводи, че са нарушени разпоредбите на §7 ПЗР ЗМСМА, чл.19 ЗС и чл.5 ЗДС, както и разпоредбата на чл. 105 АПК. Сочи се и нарушение на процесуалните правила поради необсъждане на всички доказателства по делото и доводи на страните.

  Във връзка с тези доводи са поставени правните въпроси:

  1.Недопустимо ли е съдебно решение, произнесено по недопустим иск поради липса на активна процесуална легитимация и без правен интерес за ищеца?

  2.Законосъобразно ли е държавата да бъде призната за собственик от съда, без в решението да се посочи документът за собственост и кое е придобивното основание?

  3. Акт за държавна собственост легитимира ли държавата за собственик, ако в него не е посочено конкретно уредено в закона фактическо основание, по силата на което собствеността върху атакувания имот е придобита от държавата, а е посочено само правното основание?

  4. Прехвърлянето на собствеността от държавна в общинска, настъпва ли по право на основание §7 ПЗР ЗМСМА?

  5. Длъжен ли е съдът да обсъди всички направени по делото доводи и възражения на страните и представените доказателства в тяхната съвкупност?

  6. Засяга ли се придобитото вещно право от трето добросъвестно лице, ако след извършената сделка чрез косвен съдебен контрол се отмени индивидуален съдебен акт от който третото добросъвестно лице черпи права. Може ли по аналогия в гражданския процес да се приложи чл. 105 АПК?

  Ответникът Аграрен университет – П. изразява становище в писмения отговор на касационната жалба, че не са налице изискуемите се предпоставки на чл.280 ал.1 ГПК за допускане на касационното обжалване. По въпроса за допустимостта на съдебния акт ответникът се позовава на съдебната практика на ВКС като поддържа, че въззивният съд я е съобразил. Изложени са съображения, че част от въпросите засягат правилността на изводите на въззивния съд и поради това не могат да служат и като основание за допускане на касационното обжалване съобразно ТР 1/2010г. на ВКС, ОСГК и ТК. Поддържа се също, че правните въпроси са зададени хипотетично и не се основават на решаващите изводи на съда, а други въпроси се основават на поддържаните от касатора доводи, които не са доказани по делото и по които въззивният съд не е формирал посочените в изложението по чл. 284 ал.3 т.1 ГПК правни изводи.

  Касационната жалба е подадена в срок, отговаря на изискванията на чл.284 ГПК и не е налице изключението на чл.284 ал.1 т.3 ГПК предвид предмета на делото, поради което е процесуално допустима.

  Пловдивският окръжен съд е потвърдил решението Пловдивския районен съд №2015/22.05.2019г. по гр.д.№3737/2017г. , с което е уважена исковата претенция на Аграрния университет П. против М. И. Д. с правно основание чл.124,ал.1 от ГПК, че 1/2 ид.част от поземлен имот с идентификатор ..... по действащите КК и КР на [населено място],целият с площ от 221кв.м. включен в УПИ- ..... ВСИ кв. .... по плана на ВСИ-МО,район „Т.“ се притежава от държавата въз основа на отчуждителна процедура, приключила със Заповед №СД-103/24.04.1984г. на П. народен съвет,издадена на основание чл.98 от З./отм./.

  Въззивният съд е приел, че искът е допустим, защото е заведен от

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари