Определение №60330/20.07.2021 по дело №1417/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60330

  София, 20.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № 1417/2021 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба, подадена от адв.Л. В. като пълновощник на К. Д. Д. и И. Й. Д., срещу въззивно решение № 260572 от 18.12.2020 г. по в.гр.д. № 1107/2020 г. на Пловдивския окръжен съд. В жалбата са изложени доводи за неправилност на решението поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводственените правила във връзка с преценка на доказателствата и нарушение на материалния закон. Жалбоподателите поддържат, че изводите на въззивния съд противоречат на събраните по делото доказателства относно началния момент, когато ответниците са изградили ограда между двата имота и са установили фактическа власт върху спорната реална част. Считат за необоснован и противоречащ на материалния закон и изводът, че спорната реална част е била със статут на придаваемо място по плана от 1987 г. и тази регулация е била приложена.

  В изложението по чл. 284, ал.3, т.1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване поставят следните въпроси: 1. При категорични технически данни за изместване на плана за целия квартал и несъвпадане нито на имотните, нито на регулационните граници по новия план с имотните и регулационните граници по предходния план налице ли е грешка в кадастралната основа, или се касае за придаваеми по регулация места. 2. Какво означава заемане на придаваемо място по смисъла на чл. 33 ЗТСУ/ отм./-държане със съзнанието, че то не е твое, или означава владение на придаденото място със съзнание за своене от влизане в сила на регулационния план; кои фактически действия означават заемане. 3. Какво е значението на съставения констативен нотариален акт за собственост от 2001 г. и достатъчен ли е той за установяване на давностно владение. 4. Може ли съдът да основе решението си на избрани от него доказателства, без да обсъди останалия доказателствен материал и да извърши съпоставка на всички данни от всички доказателства. 5. Трябва ли съдът да се произнесе по всички доводи на страните и да формулира становище и правен извод по всеки от тях.По тези въпроси жалбоподателите поддържат наличие на основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал.1, т.1 ГПК. Позовават се и на основанието по чл. 280, ал.2, изр. трето ГПК- очевидна неправилност.

  В писмен отговор на касационната жалба ответниците по касация Ж. Й. Д. и А. Л. Д. изразяват становище, че не са налице сочените предпоставки за допускане на касационно обжалване, а по същество-че въззивното решение е правилно и законосъобразно.

  Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

  С обжалваното въззивно решение е отменено решение № 919 от 12.03.2020 г. по гр.д. № 14653/2019 г. на Районен съд-Пловдив, и вместо него е постановено друго, с което отхвърлен предявеният от К. Д. Д. и И. Й. Д. против Ж. Й. Д. и А. Л. Д. иск с правно основание 54, ал.2 ЗКИР за установяване, че ищците са собственици на реална част с площ 240 кв.м от поземлен имот пл.№ ..., за който е отреден УПИ .... в кв. .... по действащия план на [населено място], одобрен през 1987 г.,колорирана в оранжев цвят между точки 1-2-3-4 от комбинираната скица към заключението на в.л, която част е заснета по действащия план на [населено място] като част от поземлен имот пл.№ ...., за който е отреден УПИ ..., собственост на ответниците.

  По делото е установено, че първият регулационен план на [населено място] е одобрен през 1936 г. Имотът на ищците е идентичен с парцел .... по него, а този на ответниците- с парцел ....

  През 1982 г. Д. К. Т. е признат за собственик на парцел № ...

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари