*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е допуснат до касация с Определение №60480/14.06.2021 по дело №838/2021


Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос
С какви доказателствени средства и как се установяват в исковото производство по чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ системни нарушения на трудовата дисциплина по смисъла на чл. 190, ал. 1, т. 3 КТ, както и искането и даването на обяснения по чл. 193 от КТ за тези нарушения?
Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на девети декември през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН ЦОНЕВ, МАРИЯ ХРИСТОВА

при участието на секретаря Славия Тодорова, като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, гр. дело № 838 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 290 от ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на ответника по делото „Е. М.“ ЕАД срещу решение № 348/03.12.2020 г., постановено по въззивно гр. дело № 701/2020 г. на Сливенския окръжен съд. С обжалваното въззивно решение е отменено отхвърлителното първоинстанционно решение № 260091/21.09.2020 г. по гр. дело № 1549/2020 г. на Сливенския районен съд и е уважен, предявеният от Г. Д. Х. срещу дружеството-касатор, иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 от КТ, като е признато за незаконно и е отменено дисциплинарното уволнение на ищеца Х., извършено със заповед № 277/15.04.2020 г. на изпълнителния директор на дружеството-жалбоподател; в тежест на последното са възложени разноски и държавна такса по делото.

За да постанови този резултат, въззивният съд е установил по делото, че ищецът е работил по трудово правоотношение в ответното дружество въз основа на трудов договор от 01.10.2013 г. на длъжността „конструиране на плетиво“. С процесната заповед № 277/15.04.2020 г. на ищеца е наложено дисциплинарното наказание „уволнение“, на основание чл. 190, ал. 1, т. 3 КТ, във вр. с чл. 188, т. 3 от КТ, за три нарушения на трудовата дисциплина, за две от които вече му са му били наложени дисциплинарни наказания, а именно: Със заповед № 22/04.03.2020 г. му е наложено наказание „предупреждение за уволнение“ за това, че в периода 09.01.2020 г. - 21.01.2020 г. при разработка на модел „cadis“ системно е допускал грешки при коригиране на мострата, които са в отклонение в размерите, довело до увеличаване на допустимата суровина за мостриране; задал е грешни параметри за плетене – ръкавите са били по-стегнати, което е довело до нова корекция и забавяне на производствения цикъл. Със заповед № 23/04.03.2020 г. на ищеца е наложено наказание „забележка“ за това, че на 24.02.2020 г. той е напуснал работното си място в 9 ч. и 3 мин. и се ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение №60480/14.06.2021 по дело №838/2021 3
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  С какви доказателствени средства и как се установяват в исковото производство по чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ системни нарушения на трудовата дисциплина по смисъла на чл. 190, ал. 1, т. 3 КТ, както и искането и даването на обяснения по чл. 193 от КТ за тези нарушения?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При наличие на три санкционирани дисциплинарни нарушения и незаличени по предвидения в закона ред наложени за тях дисциплинарни наказания налице ли е системност по смисъла на чл. 190, ал. 1, т. 3 КТ относно четвъртото наложено дисциплинарно наказание със заповед, предмет на съдебния спор?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно наличието на критерия “системност” по смисъла на чл. 190, ал. 1, т. 3 КТ когато установените нарушения не са еднакви по вид.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дали при извършване на пет нарушения на трудовата дисциплина за кратък период от време, независимо от относителната тежест на всяко едно от тях, наложеното най-тежко дисциплинарно наказание съответства на критериите по чл. 189, ал. 1 КТ?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дали наложено дисциплинарно наказание, което не е заличено, има значение при преценка за системност по смисъла на чл. 190, ал. 1, т. 3 КТ? За размера на обезщетението по чл. 225, ал. 1 КТ, в случай, че искът е оспорен и ищецът не е представил доказателства за това какъв е…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При положение, че в исковата молба не се съдържат доводи за нарушение на чл. 193 КТ и такива не са направени до приключване на съдебното дирене, следва ли съдът да обсъжда въпроса за изслушване на работника или служителя, или за искане на писмени обяснения, и представлява ли разглеждането на такъв…
 • Решение на ВКС
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Може ли въззивният съд да приеме за основен спорен въпрос и да обсъди като такъв материалноправен въпрос, който не е въведен от страните по делото по надлежния ред (с исковата молба, с отговора на същата, с въззивната жалба или с отговора на последната), и може ли да не се произнесе…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари