Определение №60329/10.12.2021 по дело №4715/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60329

  гр.София,

  10.12.2021 г.

  Върховен касационен съд на РБ, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на първи декември две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: ВЕСКА РАЙЧЕВА

  Членове: ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  като разгледа докладваното от съдията Райчева гр.д. №4715 по описа за 2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.307, ал.1 ГПК.

  Делото е образувано по молба за отмяна от 24.09.2021г. на Х. А. Б. Г.- Д. на влязлото в сила решение от 31.10.2017г. по гр.д.№ 2703/2016г. на ГС София, на основание чл.303, ал.1,т.1 ГПК.

  Ответникът- Р. У. М. не взема становище по молбата за отмяна.

  Върховният касационен съд, състав на четвърто г. о., като направи преценка за наличие предпоставките на чл. 307, ал. 1 ГПК, приема за устанвено следното:

  Настоящият състав намира, че молбата за отмяна е подадена от процесуално легитимирано лице, а с оглед изложените в молбата за отмяна съображения, следва да се приеме и поддържаното отменително основание по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК , поради което и срокът за подаването ѝ е посоченият в разпоредбата на чл. 305, ал. 1, т. 1 ГПК тримесечен такъв. Молителят е узнал за новото обстоятелство – арбитражно решение от 24.06.2021г. на Международния арбитражен съд при Международната търговска палата, а молбата за отмяна е постъпила в съда на 24.09.2021г., т.е. в предвидения от закона тримесечен срок.

  Молбата за отмяна следва да се допусне за разглеждане в открито съдебно заседание, тъй като съдържа и посочване на основание за отмяна на влязлото в сила решение. На молителя следва да се укаже да представи надлежно легализиран превод на арбитражно решение от 28.06.2021г. на Международния арбитражен съд при Международната търговска палата , тъй като е представено само уведомление от 05.07.2021г., че такова решение съществува. В последното обаче се посочва, че с решение от 28.06. 2021г. е одобрена спогодба с дата 24.06.2021г., без да е представено самото решение.

  Предвид изложените съображения, съдът

  О П Р Е Д Е Л И :

  ДОПУСКА до разглеждане пред Върховния касационен съд молба за отмяна от 24.09.2021г. на Х. А. Б. Г.- Д. на влязлото в сила решение от 31.10.2017г. по гр.д.№ 2703/2016г. на ГС София, на основание чл.303, ал.1, т.1 ГПК.

  УКАЗВА на Х. А. Б. Г.- Д. в четиринадесет дневен срок от съобщаването му за това да представи легализиран превод на арбитражно решение от 28.06.2021г. на Международния арбитражен съд при Международната търговска палата за одобряване на постигната между страните спогодба, цитирано в уведомление от 05.07.2021г. на Международен център за алтернативно решаване на спорове, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари