Определение №60329/20.07.2021 по дело №1693/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Дължи ли съдът, сезиран с иск по чл. 109 ЗС, преценка за това дали създаваните от ответниците пречки за използване на съседния имот са по-големи от обикновените по смисъла на чл. 50 ЗС?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № 1693/2021 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

С въззивно решение № 52 от 03.02.2020 г. по в.гр.д. № 509/2019 г. на Русенския окръжен съд е отменено частично решение № 1009 от 06.06.2019 г. по гр. д. № 829/2018 г. на Русенския районен съд, и в отменената част е постановено ново по същество на спора, с което В. В. С. е осъдена на основание чл. 109 ЗС да премахне котела в пристроената към къщата й сграда в УПИ .... в кв. .... по плана на [населено място], с който нарушава правото на собственост на Х. И. А. и Л. Р. А. върху собствения им недвижим имот в УПИ ..., .... в кв. .... по плана на [населено място]. Потвърдено е първоинстанционното решение в частта, с която е отхвърлен предявеният от Х. А. и Л. А. против В. С. иск с правно основание чл. 109 ЗС за премахване на комина над пристроената към къщата й сграда в УПИ ....

В срока по чл. 283 ГПК въззивното решение е обжалвано с касационна жалба от В. В. С. чрез нейния пълномощник адв. Я. П.., в частта, с която е уважен предявеният против нея негаторен иск. В касационната жалба са изложени подробно доводи за неправилност на въззивното решение в тази част поради необоснованост, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила във връзка с преценка на събраните доказателства и нарушение на материалния закон. Жалбоподателката поддържа, че по делото не са събрани доказателства за това по какъв начин котелът на отоплителната инсталация пречи на ищците да упражняват своето право на собственост. Изводите на въззивния съд относно тази предпоставка за уважаване на негаторния иск се основават на показанията на свидетел, който е заинтересован от изхода на делото и които не са били обсъдени във връзка с останалите събрани доказателства.

В изложението по чл. 284, ал.3, т.1 ГПК към касационната жалба са поставени няколко /4/ процесуални въпроса, свързани с правомощията на въззивния съд във връзка с чл. 269, ал.2 ГПК, и въпроси, касаещи задължението на въззивния съд да извърши преценка кои въздействия създават за ищеца пречки, по- големи от обикновените по смисъла на чл. 50 ЗС и дали използването на отоплителен котел, поставен в законно изградено помещение, създава за собствениците на съседния имот пречки по-големи от обикновените за зимния период.

В срока по чл. 287 ГПК е подаден отговор на касационната жалба от ответниците Х. А. и Л. А. чрез техния пълномощник адв. З.. П., в който изразяват становище, че не са налице сочените от жалбоподателката основания за допускане на касационно обжалване.

В същия срок е постъпила от тях и насрещна касационна жалба, с която атакуват въззивното решение в частта, с която е отхвърлен предявеният от тях негаторен иск за премахване на комина на постройката.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

Въззивният съд е приел за установено от фактическа страна, че ответницата В. С. е собственик на дворно място с площ 1290 кв. м., находящо се в [населено място], съставляващо УПИ .... в кв. .... по нов план на селото, заедно със построените в него масивно жилище от 75 кв. м. и масивна стопанска сграда от 50 кв. м., които е придобила на основание договор за покупко- продажба, сключен през 1992 г. В имота на ответницата е изградена и стопанска постройка, представляваща строеж VІ категория, за

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари