Определение №60328/10.12.2021 по дело №4600/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60328

  гр.София, 10.12.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание в състав:

  Председател: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  Членове: БОРИС ИЛИЕВ

  ЕРИК ВАСИЛЕВ

  като изслуша докладваното от съдия Ерик Василев гр.д.№ 4600 по описа за 2021 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл.307, ал.1 ГПК.

  Делото е образувано по молба вх.№ 269793/13.08.2020 г. на „ЕНЕС БИЛД“ ООД, представлявано от управителите М. Т. и Х. С., чрез адвокат М. Д. от АК-Бургас, на основание чл.303, ал.1, т.1 ГПК, за отмяна на влязло в сила решение № 44/12.08.2020 г. по гр.д.№ 114/2020 г. на Апелативен съд Бургас, с което са уважени исковете на Л. З. Ш., И. Н. Ш. и С. Н. Ш. срещу М. К. М., А. П. З. и „Енес билд“ ООД за унищожаване поради измама по чл.29 ЗЗД на упълномощителната сделка от 05.02.2014 г., за недействителност на преупълномощителната сделка от 27.03.2014 г. , на основание чл.42, ал.2 ЗЗД и сключения въз основа на нея договор за покупко-продажба на недвижими имот с нот.акт № 25 от 07.02.2014 г. на нотариус с рег.№ 208 от Нотариалната камара, както и предявения иск по чл.108 ЗС.

  Молителят се позовава на ново обстоятелство, въз основа на ново писмено доказателство, което счита, че е от съществено значение за изхода на делото – в стария регулационен план от 1931 г. на [населено място], имотът, придобит от дружеството-молител с обявения за недействителен договор за покупко-продажба от 2014 г. в съдебното решение, чиято отмяна се иска, е записан като „л.е на Н. Ш.“. Изложени са твърдения, че това обстоятелство му е станало известно през м.юни 2021 г., когато е удостоверено верността на копието от ОСЗ Н., с оглед на което счита, че е налице основание за отмяна по чл.303, ал.1, т.1 ГПК.

  От Л. З. Ш., И. Н. Ш. и С. Н. Ш., всичките чрез адвокат П. Т. от АК–Бургас, е подаден писмен отговор, в който оспорват доводите на молителя като считат, че не е налице хипотезата на чл.303, ал.1, т.1 ГПК.

  От М. К. М. и А. П. З. не е подаден писмен отговор.

  Молбата за отмяна на влязлото в сила при условията на чл.296 т.3 ГПК съдебно решение е подадена от процесуално легитимирана страна в тримесечния преклузивен срок по чл.305, ал.1, т.1 от ГПК, предвид твърденията на молителя, че се е снабдил с новото писмено доказателство на 15.06.2021 г.

  По изложените съображения, Върховният касационен съд, ІV г.о.

  О П Р Е Д Е Л И:

  ДОПУСКА за разглеждане молба вх. № ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари