Определение №60328/20.07.2021 по дело №1874/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  4

  4

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60328

  София, 20.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и пети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  Членове: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  като разгледа докладваното от съдията Атанасова гр.дело № 1874 по описа за 2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 и сл. ГПК.

  Образувано е по касационна жалба подадена от Държавен фонд „Земеделие“, чрез юрисконсулт К. Н., срещу решение № 260032 от 8. 01. 2021 г. по в. гр. д. № 2297/2020 г. на Пловдивския окръжен съд, ГО, 9 въззивен състав в частта, с която е потвърдено решение № 116 от 1. 11. 2019 г. по гр. д. № 636/2017 г. на РС – Първомай в частта, с която е отхвърлен предявеният от Държавен фонд „Земеделие“ против В. Т. Ц. иск с правно основание чл. 26, ал. 2, пр. 1, вр. чл. 44 ЗЗД, за прогласяване нищожността на отказа на В. Т. Ц. от наследството на Т. Т. Ц., вписан под № 18/30. 09. 2015 г. в особената книга на РС – Първомай по чл. 49, ал. 1 ЗН, поради невъзможен предмет – извършването му след като наследството е било прието. Поддържа се неправилност на решението поради необоснованост на извода на въззивния съд, че В. Ц. не е приела наследството на баща си с конклудентни действия, както и поради постановяването му в противоречие с чл. 26, ал. 2, пр. 1 ЗЗД. Сочат се основания по чл. 280, ал. 1, т. 3 и ал. 2, пр. 3 ГПК за допускане на решението до касационно обжалване.

  Ответницата по касационната жалба В. Т. Ц., в писмен отговор чрез пълномощника си адв. П. К., изразява становище за неоснователност на касационната жалба, правилност на въззивното решение и липса на основания по чл. 280 ГПК за допускането му до касационно обжалване.

  По наличието на основанията по чл. 288 ГПК за допускане до касационно обжалване на въззивното решение настоящият състав на ВКС прие следното:

  Пред настоящата инстанция производството по делото е висящо в частта му, с която е отхвърлен предявеният от ДФ „Земеделие“ против В. Т. Ц. иск с правно основание чл. 26, ал. 2, пр. 1, вр. чл. 44 ЗЗД, за приемане за установено по отношение на ответницата, че извършеният от нея отказ от наследството но Т. Т. Ц., длъжник на ДФ „Земеделие“, вписан под № 18/30. 09. 2015 г. в особената книга на РС – Първомай по чл. 49, ал. 1 ЗН, е нищожен поради невъзможен предмет. Ищецът твърди, че невъзможността на предмета произтича от обстоятелството, че отказът е извършен след като наследството на Т. Ц. вече е било прието от ответницата В. Т. Ц. – негова дъщеря и законен наследник.

  За да достигне до извод за неоснователност на предявения иск, въззивният съд е приел, че Т. Т. Ц. е бил длъжник на ДФ „Земеделие“ по договор № 16175084/2. 11. 2010 г. за предоставяне на кредит на животновъдите за закупуване на фураж и/или фуражни компоненти, изменен с анекси № 1/15. 11. 2011 г. и 2/21. 02. 2013 г. Въз основа на договора фондът предоставил на Т. Ц. кредит в размер на 50000 лв. Т. Ц. е възстановил само част от предоставените средства (общо сумата 5750 лв., включваща и дължими лихви). Т. Ц. починал на 21. 01. 2013 г. и оставил за законни наследници Д. К. Ц. – съпруга (предявеният срещу същата иск с правно основание чл. 26, ал. 2, пр. 1, вр. чл. 44 ЗЗД, за установяване нищожността, поради невъзможен предмет, на извършения от нея отказ от наследството на съпруга си Т. Т. Ц., вписан под № 19/30. 09. 2015 г. в особената книга на РС – Първомай по чл. 49, ал. 1 ЗН, е уважен с влязло в сила решение), Т. Т. Ц. – син (поел

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари