Определение №60327/02.08.2021 по дело №3471/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60327

  гр. София, 02.08.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Второ отделение на Гражданска колегия, в закрито заседание на първи февруари две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  като разгледа докладваното от съдия Гергана Никова гражданско дело № 3471 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството e по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба с вх. № 5856 от 11.05.2020 г., подадена от Столична община, район „Връбница” чрез главен юрисконсулт П. А., която е насочена против въззивно Решение № 426 от 18.02.2020 г., постановено по в.гр.д.№ 3563/2019 г. на АС – София, г.о., ХІІ състав.

  Жалбата е процесуално допустима – подадена е в срока по чл. 283 ГПК във връзка с чл. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците; от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване акт. Отговаря на изискванията по чл. 284 ГПК.

  Ответниците по касация П. Д. П., В. И. Б., С. Н. Б. и Б. Н. Б. са депозирали отговор чрез адвокат С. П. от САК. Чрез същия процесуален представител отговор са подали и ответниците по касация М. И. Б., М. Б. Б., И. Б. Б., И. Б. П. (чрез законен представител Д. Б. Т.), Г. А. В., Р. В. В., Е. В. И., Б. К. М. и Т. Т. М. (последните две – в качеството си на наследници на Т. В. М.). Поддържат, че не са налице основания за допускане на обжалването, а по същество – че въззивното решение е правилно. Претендират присъждането на разноски за защитата им пред ВКС.

  По заявените основания за допускане на касационното обжалване, съставът на Върховния касационен съд, Второ гражданско отделение, намира следното:

  С обжалваното решение е потвърдено Решение № 820 от 05.02.2019 г., постановено по гр.д.№ 6467/2016 г. по описа на Софийски градски съд, І-12 състав, с което, по предявения от В. И. Б., С. Н. Б., Б. Н. Б., М. И. Б., М. Б. Б., И. Б. Б., И. Б. П., Г. А. В., Р. В. В., Т. В. М. (починал в хода на делото и заместен от наследниците си по закон - Б. К. М. и Т. Т. М.), Е. В. И. и П. Д. П. иск с правно основание чл. 109 ЗС, Столична община, район „Връбница” е осъдена да премахне за своя сметка типов едноетажен павилион, със застроена площ от около 250 кв.м., ползващ се като магазин с търговска зала, складово помещение и кафене, разположен върху поземлен с имот с идентификатор *** (поземлен имот с планоснимачен номер *, находящ се в квартал 23а, по плана на [населено място], местност „бул. С. Д.”, с площ от 527 кв.м., описан в нотариален акт № 36 от 21.10.2011 г. на нотариус Р. Д., при съседи имоти с идентификатори: *** и ***.

  Въззивният съд е приел за установено, че ищците са наследници по закон на лицето Т. М. П., бивш жител на [населено място], починал на 24.12.1976 г., който е бил собственик (въз основа на договор за доброволна делба от 14.03.1954 г.) на недвижим имот, а именно: къща и други стопански постройки с дворно място от около 1 760 кв.м., представляващо парцел * от кв. 23 по плана на [населено място] - [населено място]. По КП на местността [населено място] от 1956 г. описания по-горе имот е нанесен като имот с пл.№ *, кад. лист 136, а по последващия кадастрален и регулационен план (одобрен със Заповед № 3751 от 06.08.1956 г.) за имот пл.№ * е отреден парцел *, кв. 23, с отреждане за магазини. Със Заповед от 13.04.1978 г. част от имота с площ от 1 233 кв.м. е отчуждена по реда на чл. 95 ЗТСУ (отм.) за строителството

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари